تاریخ : پنجشنبه 1 مهر 1400
کد 4394

پیگیری مشکلات ارزی یازده شرکت در نخستین جلسه کمیته رفع تعهدات ارزی

در راستای اجرای مصوبات یکصدمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی قوه قضائیه در استان اصفهان، نخستین جلسه کمیته رفع تعهدات ارزی دراتاق بازرگانی اصفهان برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه که باحضور معاون امور اقتصادي دادستان مركز استان ،معاون اجرایی تعزیرات حکومتی استان، معاون امور صنایع سازمان صمت اصفهان، نماینده اداره کل اطلاعات استان، جانشین دبیرکل ونماینده اتاق بازرگانی اصفهان دربانک مرکزی، مدیر امور حقوقی اتاق بازرگانی، مشاوران امور ارزی و حقوقی پارلمان بخش خصوصی اصفهان و نمایندگان بانک‌های صادرات، اقتصادنوین، سپه، ملت، پاسارگاد، تجارت و پارسیان برگزار شد؛ پس از بیان مشکلات حوزه ارزی یازده شرکت عضو اتاق بازرگانی اصفهان، با تبادل نظر مسئولین بخش خصوصی و دولتی راهکارهای رفع این موارد ارائه، بررسی و تصویب شد.
آلبوم تصاویر نخستین جلسه کمیته رفع تعهدات ارزی