هیات رئیسه

اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی

مسعود گلشیرازی

ریاست اتاق

بهرام سبحانی

نائب رئیس اول

حمیدرضا قلمکاری

نائب رئیس دوم

سید رسول رنجبران

عضو هیئت رئیسه و خزانه دار

فرشته امینی

عضو هیئت رئیسه
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان (به ترتیب حروف الفبا)

نهمین هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان

غلامرضا اخوان فرید

اصغر اخوان مقدم

رضا برادران اصفهانی

احمد پزنده

احمد خوروش

محمدرضا رجالی

عبدالوهاب سهل آبادی

محمد صادقی

مجتبی کاروان

اکبر لباف