واحد بین الملل

واحد بازاریابی و روابط بین الملل

معرفی واحد

مرکز تجارت بین‌الملل (ITC) اتاقهای بازرگانی را در زمره نهادهای حامی تجارت (TSI) دانسته است. از نظر این سازمان بین‌المللی فعال در عرصه تجارت بین‌الملل، نهاد حامی تجارت یک نهاد عمومی یا خصوصی شناخته شده است که خدمات توسعه‌ محور (Development-Oriented) و مرتبط با تجارت را به موسسات خصوصی یا سایر نهادها (دولتی یا خصوصی) ارائه می‌دهد. بنابر این تعریف، هدف نهایی نهادهای حامی تجارت، توسعه و ترویج صادرات پایدار است.

مهمترین خدمات و مسئولیتهای واحد بازاریابی و روابط بین‌الملل

1) سیاست‌گذاری فعالیتهای بین‌المللی اتاق با هدف هم‌افزایی توان سازمان و جلوگیری از هدر رفت منابع ازطریق شورای راهبردی روابط بین‌الملل اتاق.
2) ایجاد و تقویت ارتباط با سایر موسسات حامی تجارت در استان ازجمله تشکلهای اقتصادی و تجاری.
3) ایفای نقش کلیدی در شورای روابط بین‌الملل استان و استفاده از ظرفیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به‌منظور تقویت ارتباط با دولت جهت اجرای راهبرد ملی صادرات و توسعه صادرات غیرنفتی استان.
4) تجزیه و تحلیل اطلاعات تجاری کشورهای هدف و ارائه راهکارهای مناسب جهت حضور هدفمند و پایدار فعالین اقتصادی استان و اعضای اتاق در بازارهای هدف.
5) شناسایی و معرفی محصولات دارای مزیت صادراتی استان.
6) شناسایی کشورهای هدف استان متناسب با مزیت های صادراتی و نیازهای راهبردی استان.
7) ایجاد، حفظ و توسعه ارتباط پایدار با اتاقهای بازرگانی و سایر موسسات حامی تجارت در کشورهای هدف.
8) اعزام و پذیرش هیات های تجاری و اقتصادی به/از کشورهای هدف
9) برگزاری جلسات گفت و گو رو در رو برای فعالان اقتصادی و تجار استان با همتایانشان در سایر کشورها به صورت حضوری و یا مجازی
10) اعزام هیاتهای مطالعه بازار به کشور‌های هدف.
11) برنامه‌ریزی جهت استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور جهت تسهیل ورود فعالین اقتصادی و اعضای اتاق به بازارهای هدف.
12) برقراری ارتباط موثر با اعضای اتاق و فعالین اقتصادی استان با هدف تسهیل ورود به بازارهای هدف، توسعه بازار و توسعه محصول.
13) ایفای نقش اثربخش در سازمانهای بین‌المللی مرتبط با حوزه تجارت بین‌الملل در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی.
14) برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی حضور اثربخش اعضای اتاق در نمایشگاهها و رویدادهای تجاری بین‌المللی.
15) همکاری موثر و مستمر در برگزاری نمایشگاهها و رویدادهای تجاری داخلی و خارجی و ارائه خدمات تخصصی به اعضای اتاق.
16) همکاری در امر برنامه‌ریزی و ارائه آموزشهای تخصصی و اثربخش به فعالین اقتصادی استان و اعضای اتاق.
17) برگزاری جشنواره‌های فرهنگی-اقتصادی استان در کشور‌های هدف.
18) استفاده از ابزارهای روزآمد اطلاع رسانی و ترویج به منظور معرفی ظرفیتها و فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری استان.
19) همکاری با سایر واحدهای اتاق به منظور ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه مذاکره و عقد قراردادهای بین المللی و پیگیری و حل و فصل اختلافات احتمالی.
20) هماهنگی با سفارتها و نمایندگی‌های کنسولی خارجی مقیم کشور جهت تسهیل اخذ ویزای تجاری برای اعضا اتاق.
21) تهیه، تنظیم و انتشار اطلاعیه های مرتبط با بازارهای بین المللی.
22) ارائه مشورت به فعالین اقتصادی استان و اعضای اتاق جهت تسهیل حضور در بازارهای صادراتی.
23) صدور معرفی نامه به زبان انگلیسی به سفارت کشورهای دیگر در تهران جهت تایید عضویت و تسهیل اخذ ویزای تجاری برای اعضا اتاق بازرگانی اصفهان
24) پیگیری مشکلات ایجاد شده برای اعضا اتاق در تجارت بین الملل از طریق نمایندگی های وزارت امور خارجه، سفارت های ج.ا.ایران در کشورهای دیگر و اتاق های بازرگانی کشورهای دیگر
explain