واحد امور کمیسیون ها

واحد امور کمیسیون ها

معرفی واحد

این واحد نقش جریان سازی و مشاوره ای برای اتاق بازرگانی از طریق مدیریت و هماهنگی کمیسیون های تخصصی ده گانه ایفا می کند. کمیسیون های ده گانه متشکل از خبرگان صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی؛ با همفکری و مشاورت در اتاقهای اندیشه، ایده پردازی می کنند. از این راه به جریان تصمیم سازی نهادهای خصوصی و دولتی، جهت دهی مناسبی می شود.

کمیسیون های تخصصی

کمیسیون صنایع
کمیسیون معادن
کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات
کمیسیون کشاورزی و محیط زیست
کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی و تشکل‌ها
کمیسیون گردشگری و برند
کمیسیون حقوقی و پارلمانی
کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار
کمیسیون سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت
کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی
explain