واحد امور کمیسیون ها

واحد امور کمیسیون ها

معرفی واحد

این واحد نقش جریان سازی و مشاوره ای برای اتاق بازرگانی از طریق مدیریت و هماهنگی کمیسیون های تخصصی دوازده گانه ایفا می کند. کمیسیون های دوازده گانه متشکل از خبرگان صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی؛ با همفکری و مشاورت در اتاقهای اندیشه، ایده پردازی می کنند. از این راه به جریان تصمیم سازی نهادهای خصوصی و دولتی، جهت دهی مناسبی می شود.

کمیسیون های تخصصی

کمیسیون اقتصاد دانش بنیان
کمیسیون انرژی و صنایع پتروپالایشی
کمیسیون بازرگانی، خدمات و ارتباطات
کمیسیون بهبود محیط کسب و کار
کمیسیون توسعه صادرات و مدیریت واردات
کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی
کمیسیون صنایع
کمیسیون صنایع غذایی
کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته
کمیسیون گردشگری و صنایع دستی
کمیسیون مسئولیت اجتماعی شرکتی
کمیسیون معادن و صنایع معدنی
explain