واحد توسعه خدمات به اعضا

باشگاه اعضا
معرفی واحد
واحد توسعه خدمات به اعضا و دفاتر نمایندگی:
با عنایت به وظایف قانونی و ماهیت اتاق بازرگانی، ضرورت انسجام خدمات توسعه‌ای به اعضای اتاق و فعالین  اقتصادی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است تا با تعریف یک چارچوب مشخص و تفکیک خدمات قابل ارائه در موضوعات مختلف، جایگاه و نقش اتاق بازرگانی به عنوان تشکل کارآمد بخش خصوصی تبیین گردد.
اگرچه اتاق‌ها در ارائه خدمات توسعه‎‌ای به اعضا همواره تلاش‌های اثرگذاری داشته‌اند لیکن تجمیع و توسعه این خدمات در یک واحد مستقل اجرایی اتاق یقیناً اثرات مطلوب‌تری به همراه خواهد داشت.
واحد توسعه خدمات به اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان درحال حاضر در پنج محور: میزهای تخصصی خدمت، مرکز مشاورین، باشگاه اعضا، مرکز فوریت‌های کسب و کار و امور شعب و دفاتر نمایندگی فعالیت می‌کند که هر محور شامل خدمات متنوع و اختصاصی خود می‌باشد
باشگاه اعضا:
نظر به رویکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان در ارائه خدمات نوین و متمایز به اعضای گرانقدر خود، باشگاه اعضاء با هدف ایجاد تسهیلات و امتیازات در بخش‌های مختلف خدمات اعم از: اقامتی و گردشگری، تفریحی و ورزشی، فرهنگی و آموزشی، بیمه و سلامتی و ... در قالب انعقاد تفاهم‌نامه با مراکز ارائه دهنده خدمات راه اندازی گردیده است