مرکز توسعه سرمایه انسانی ( متسا)

واحد توسعه کسب و کار

معرفی واحد

مرکز توسعه سرمایه انسانی ( متسا) اتاق بازرگانی اصفهان در جهت تکمیل و ارتقای مهارت های شغلی افراد جویای کار متناسب با مهارت های شغلی مورد نیاز صنایع و فعالین اقتصادی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نموده است

مأموریت مرکز توسعه سرمایه انسانی ( متسا)

متولی آموزش و توانمندسازی ویژه اعضا و پشتیبانی آموزشی دیگر واحد ها و مراکز اتاق
برگزاری رویدادها و دوره های آموزشی ، مهارتی و آکادمیک به صورت حضوری و آنلاین
معرفی اساتید متخصص و مدرسین حرفه ای به بنگاه های اقتصادی
تولید محتوای آموزشی
معرفی فرصت های شغلی
توسعه سرمایه انسانی متخصص در جهت افزایش بهره وری
افزایش همکاری آموزشی مهارتی میان مرکز آموزشی با سایر مراکز آموزشی استان جهت توسعه پایدار

طرح مهارتی توسعه سرمایه انسانی

کارشناس صادرات

 آموزش به جوانان علاقه مند در حوزه صادرات به منظور رفع نیاز بنگاه ها و فعالین اقتصادی

کارشناس تجارت الکترونیک

آموزش  به علاقه مندان حوزه تجارت الکترونیک به منظور رفع نیاز بنگاه ها و فعالین اقتصادی

مهارت های حرفه ای در مدیریت منابع انسانی

 آموزش مهارت محور به مدیران منابع انسانی بنگاه های اقتصادی

 
بازرگان کوچک

آموزش مفاهیم کارآفرینی به کودکان 7 تا 12 سال از طریق گیمیفیکیشن گیم برد کلاس های کارگاهی و بازدید.
فعالیت پایانی دانش پژوهان در پایان این دوره برگزاری بازارچه و بازاریابی و فروش اقلام می باشد

بازرگان نسل فردا

آموزش مفاهیم کارآفرینی به کودکان 13 تا 18 از طریق گیمیفیکیشن گیم برد کلاس های کارگاهی و بازدید.
دانش پژوهان در پایان دوره در قالب گروه ایده های خود را ارائه می کنند

بازرگان جوان

آموزش مفاهیم کارآفرینی به جوانان 19 تا 25 سال از طریق گیمیفیکیشن گیم برد کلاس های کارگاهی و بازدید

explain