واحد توسعه خدمات به اعضا

مرکز فوریت های کسب و کار 

معرفی واحد

واحد توسعه خدمات به اعضا و دفاتر نمایندگی:
با عنایت به وظایف قانونی و ماهیت اتاق بازرگانی، ضرورت انسجام خدمات توسعه‌ای به اعضای اتاق و فعالین  اقتصادی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است تا با تعریف یک چارچوب مشخص و تفکیک خدمات قابل ارائه در موضوعات مختلف، جایگاه و نقش اتاق بازرگانی به عنوان تشکل کارآمد بخش خصوصی تبیین گردد.
اگرچه اتاق‌ها در ارائه خدمات توسعه‎‌ای به اعضا همواره تلاش‌های اثرگذاری داشته‌اند لیکن تجمیع و توسعه این خدمات در یک واحد مستقل اجرایی اتاق یقیناً اثرات مطلوب‌تری به همراه خواهد داشت.
واحد توسعه خدمات به اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان درحال حاضر در پنج محور: میزهای تخصصی خدمت، مرکز مشاورین، باشگاه اعضا، مرکز فوریت‌های کسب و کار و امور شعب و دفاتر نمایندگی فعالیت می‌کند که هر محور شامل خدمات متنوع و اختصاصی خود می‌باشد
مرکز فوریت های کسب و کار:
مرکز فوریت های کسب و کار با تمرکز بر پیگیری مشکلات ارائه شده توسط اعضا تا حصول نتیجه ایجاد شده است. این مرکز براساس مصوبه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان تشکیل شده است. هدف از این مرکز کاهش حجم پرونده­های ورودی به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از لحاظ کمی و کیفی، احصا مشکلات واحدهای تولیدی با دستگاه‌های اجرایی و پیگیری آن تا حصول نتیجه و همچنین برگزاری پنج گروه کاری تسهیل و رفع موانع تولید جهت تسریع در روند حل مشکلات فعالان اقتصادی می باشد