واحد حقوقی و نظارتی

امور حقوقی

معرفی واحد

واحد امور حقوقی به عنوان نماینده حقوقی اتاق در جلسات مجامع، تشکل ها، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون ها به منظور نظارت بر اجرای مصوبات و ارائه نظرات حقوقی، . اقامه دعوی جهت حفظ منافع اتاق در مراجع مختلف قضایی و ثبتی، عضویت در کمیسیون معاملات اتاق و نظارت حقوقی بر تدوین کلیه قرارداد ها و تفاهمنامه ها مالی، بررسی دستورالعمل ها و آیین نامه های اتاق به منظور مطابق آنها با مقررات و روشهای اتاق بازرگانی و قوانین و مقررات مربوطه و حضور و نظارت بر اجرای مصوبات کارگروه حمایت از احیاء و بازسازی واحدهای متوقف و ورشکسته و نحوه اجرای آراء محکومیت های واحد های تولیدی به منظور حفظ منافع فعال اقتصادی شکل گرفته است.

مهمترین اقدامات و خدمات

تشکیل دبیرخانه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری و ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه:

برگزاری جلسات مشترک با ارگان های مختلف از جمله دادگستری، سازمان تعزیرات، اداره امور مالیاتی و کلیه نهاد های حاکمیتی ذیربط در سطح استان جهت ارائه راهکار به بیش از 350 واحد تولیدی در حال توقف در حوزه های مختلف اقتصادی اعم از مسائل بانکی، مالیاتی، تأمین اجتماعی، محیط زیستی، حل و فصل اختلافات و ...

افتتاح شعب 60 و 47 شورای حل اختلاف اقتصادی و بانکی:

ارجاع اختلافات فعالان اقتصادي با بانك ها در موضوعات بانكي و به منظور تخصصي نمودن رسيدگي، كاهش حجم ورودي پرونده ها به دادگستري و خاتمه دادن پرونده هاي مرتبط از طريق صلح و سازش.

ایجاد کمیته رفع تعهدات ارزی:

مساعدت و تسریع در تحقق مقصود ماده 6 دستور العمل اجرایی سامانه رفع تعهد ارزی مصوب بانک مرکزی مورخ خرداد 1398 مبنی بر سنجش وقوع یا عدم وقوع فورس ماژور، جهت ابلاغ از سوی معاون محترم اقتصادی دادستان به متقاضیان ، بانکها ، دستگاه های نظارتی و حاکمیتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی.

مرکز داوری:

نخستین دفتر استانی مرکز داوری اتاق ایران از سال 1389 تأسیس گردیده است، که از بدو راه اندازی تاکنون به عنوان تنها نهاد سازمانی داوری جهت حل و فصل اختلاف بین تجّار و فعالان اقتصادی و با جلب نظر نهادهای قضایی و اجرایی استان، موفق به حل و فصل اختلافات داخلی و بین المللی متعددی شده است.
explain