واحد پژوهش و بررسی های اقتصادی

واحد بررسی های اقتصادی

معرفی واحد

واحد پژوهش و بررسی های اقتصادی با هدف گسترش رویکرد علمی به مسائل، شاخص مداری و مسئله محوری در اتاق اصفهان ایجاد شد تا با بهره گیری از نیروهای توانمند در این حوزه به تهیه آمار و اطلاعات اقتصادی موثق مورد نیاز هیات رئیسه، واحدهای اجرایی اتاق و فعالان اقتصادی استان؛ تحلیل های اقتصادی ایران و استان در حوزه های مختلف، انجام فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی مورد نیاز واحدهای اجرایی و کمیسیون های تخصصی اتاق به همراه اطلاع رسانی مناسب آخرین تغییرات قوانین، بخشنامه ها و آیین نامه های اجرایی به فعالان اقتصادی، احصائ مشکلات حوزه های مختلف کسب و کار و برگزاری رویدادهای مختلف ملی و استانی به منظور رفع مشکلات و چالش های پیش روی فعالان اقتصادی و اعضاء اتاق اصفهان به همراه جریان سازی مناسب خواسته و منافع فعالان اقتصادی بخش خصوصی و سایر ذی نفعان و ارتقاء خدمات رسانی به اعضاء و رفع مسائل فعالان اقتصادی در حوزه های ارزی از طریق میز اتاق بازرگانی در بانک مرکزی بپردازد.
واحد پژوهش و بررسی های اقتصادی دارای چهار مرکز « آمار و تحلیل های اقتصادی»، «پژوهش های اقتصادی»، « پنجره اقتصادی، جریان سازی و اطلاع رسانی» و توسعه سرمایه گذاری و فناوری (ITDO) است.

مراکز تابعه

1- مرکز پژوهش و تحلیل های اقتصادی:

- برگزاری وبینارهای اقتصادی در حوزه کسب و کار و تحلیل بخش های مختلف اقتصادی
- نگارش طرح های مطالعاتی متناسب با موضوعات اقتصادی روز و استخراج مزیت های نسبی استان
- استخراج پتانسیل های تجاری ایران و کشورهای دنیا (صادرات و واردات) و تحلیل تجارت ایران با آنها
- تشکیل کمیته های تخصصی پژوهشی در تحلیل موضوعات مهم اقتصادی

2- مرکز پنجره اقتصادی، اطلاع رسانی و جریان سازی:

- شناسایی و احصاء مشکلات حوزه‌های مختلف کسب و کار
- برگزاری رویدادهای ملی و استانی به منظور پیگیری و رفع مشکلات فعالان اقتصادی و حوزه های مختلف کسب و کار
- جریان سازی و اطلاع رسانی اقدامات و دیدگاه های پارلمان بخش خصوصی اصفهان و پیگیری مشکلات حوزه های مختلف کسب و کار (از طریق ظرفیت های رسانه ملی ، کانال های ارتباطی اتاق بازرگانی و ...)

3- مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی

- استخراج آمارها، اطلاعات و منابع علمی و آماری مورد نیاز واحدهای اجرایی و اعضای اتاق
- تحلیل اقتصادی آمار و اطلاعات اقتصادی گردآوری شده مورد نیاز فعالان اقتصادی
- اجرای طرح «پایش ملی محیط کسب و کار ایران به صورت فصلی
- تهیه فصلنامه های آماری استان اصفهان در انتهای هر فصل
- تهیه گزارش های استانی پایش محیط کسب و کار در انتهای هر فصل

4- میز امور ارزی و گمرکی

مهمترین اقدامات و خدمات:
- ارائه مشاوره به فعالان اقتصادی
- پیگیری نامه ها و درخواست های فعالان اقتصادی تا حصول نتیجه
-پیگیری مشکلات کلان فعالان اقتصادی و درخواست صدور بخشنامه های تسهیلگر
- برگزاری رویدادها ملی و استانی به منظور رفع مشکلات ارزی و گمرکی فعالان اقتصادی
- اطلاع رسانی آخرین تغییرات قوانین، بخشنامه ها و دستورالعمل های حوزه ارزی و گمرکی

اهم رویدادها و همایش‌ها:

- نشست اعضای اتاق اصفهان با معاونت ارزی بانک مرکزی در ساختمان بانک مرکزی
- وبینار تخصصی مقررات و الزامات رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
- نشست پیگیری و رفع مشکلات ارزی صادرکنندگان با حضور دبیر کمیته اقدام ارزی کشور
- وبینار تشریح بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات با حضور دبیر کمیته اقدام ارزی کشور
- نشست طرح و پیگیری مشکلات گمرکی فعالان اقتصادی باحضور مدیرکل گمرک شهید رجایی
- همایش آشنایی با خدمات و تسهیلات گمرکی با حضور مدیرکل گمرکات استان اصفهان
- نشست تشکیل انجمن کارگزاران گمرکی استان اصفهان
explain