نشانی:

– اصفهان، پل خواجو، میدان فیض، ساختمان 1 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان
– اصفهان، میدان فیض، ابتدای خ آپادانا اول، کوی بوستان ساختمان2 ، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان
– اصفهان، خیابان کمال اسماعیل حدفاصل پل فردوسی تا میدان انقلاب جنب بانک مسکن پلاک 72، ساختمان 3 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان

صندوق پستی: 81656336

نمابر: 36613636-031

تلفن تماس: 36560000 -031، 36629954-031 ، 36610284-031

پست الکترونیک: Info@eccim.com ، Dabirkhane.eccim@gmail.com

ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30 ، پنجشنبه از ساعت 7:30الی13:30

 
نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
حسین ریاحی سرپرست خدمات بازرگانی 1040
مهدی شرکت رئیس صدور کارت بازرگانی 1070
بهناز آزادنیا کارشناس خدمات بازرگانی 1052
سعیده صانعیان کارشناس خدمات بازرگانی 1051
سپیده بیات کارشناس خدمات بازرگانی 1053
حسین ریاحی جانشین رئیس گواهی مبدا و اسناد تجاری 1040
سعیده صانعیان کارشناس صدور اسناد تجاری 1051
نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
محمد حسین حجه فروش سرپرست امور تشکل ها 2510
هادی طوقیان  کارشناس امور تشکل ها 2509
سحر شریفی کارشناس امور تشکل ها 2511
عاطفه پارسایان کارشناس هماهنگی دفاتر منطقه ای  2503
تشکل ها 2502
تشکل ها 2501
تشکل ها 2504
تشکل ها 2505
تشکل ها 2506
تشکل ها 2507
تشکل ها 2508
تشکل ها 2509
تشکل ها 2510
تشکل ها 2511
تشکل ها 2512
تشکل ها 2513
تشکل ها 2514
تشکل ها 2515
تشکل ها 2516
تشکل ها 2517
تشکل ها 2518
تشکل ها 2519
تشکل ها 2520
تشکل ها 2521
تشکل ها 2522
تشکل ها 2523
تشکل ها 2524
تشکل ها 2525
تشکل ها 2526
تشکل ها 2527
تشکل ها 2528
تشکل ها 2529
نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
مهرداد پارسا سرپرست مالی و پشتیبانی 1010
امیرحسین سعادت کارشناس مالی 1030
مهرداد پارسا سرپرست حسابداری 1020
رضا کیانی شیخ آبادی کارشناس مصارف 1023
حمید وکیلیان کارشناس بررسی اسناد و ممیزی 1060
علی صادقی منش کارشناس حسابداری  
مهرداد پارسا جانشین رئیس برنامه ریزی منابع و دارایی ها 1020
مهسا کمانگری کارشناس منابع 1022
محسن صالحی کارشناس مالی 1021
مهرداد پارسا جانشین رئیس انبار و اموال 1020
محمدرضا صمدی کارشناس حسابداری انبار و اموال 1096
مهدی مقیمیان کارشناس حقوق و دستمزد 2024
نسترن نقدی پور کارشناس حقوق و دستمزد 2021
زهرا فروتن کارشناس بودجه و دارایی 2330
نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
مجید نوائی مدیر سیستم ها و روش ها 1000
سید امیرحسین سلیمانی کارشناس IT 1001
نفیسه نقدی کارشناس تضمین کیفیت 1005
نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
سعید ابراهیمی سرپرست امور بین الملل 2255
سعید ابراهیمی جانشین رئیس روابط بین الملل 2255
مهسا موسی رضایی کارشناس روابط بین الملل 2251
صادق صابری کارشناس بازاریابی بین الملل 2271
سعید ابراهیمی کارشناس میز پیگیری مشکلات برون مرزی اعضا 2255
آقای قاضی عسگر دبیر مرکز توسعه تجارت روسیه و اوراسیا  
نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
سید رضا صفوی مدیر امور کمیسیونها 2130
پریسا حمیدی رئیس دبیرخانه کمیسیون ها 2150
زهرا بهروزی کارشناس امور کمیسیون ها 2182
محسن کبیری کارشناس امور کمیسیون ها 2155
نسترن کبیری کارشناس امور کمیسیون ها 2151
هانیه نباتی پور کارشناس امور کمیسیون ها 2159
سمیه سالم کارشناس امور شوراها و مجامع 2183
محمدامین طاهری کارشناس نمایندگان در مجامع، شوراها و هیئت ها 2154
روح الله میرزا امیری دبیر مرکز فوریت های کسب و کار 2130
نسیم ابوالقاسمی کارشناس مرکز فوریت های اقتصادی 2163
محمد افشارپور کارشناس مرکز فوریت های اقتصادی 2506
محمد صدر ارحامی کارشناس مرکز فوریت های اقتصادی 2161
غلامحسین کریمیان دبیر کمسیون بهبود محیط کسب و کار  
سید آرش امامی دبیر کمیسیون بازرگانی، خدمات و ارتباطات  
مژگان میرزایی دبیر کمیسیون کشاورزی  
ابراهیم شهیر دبیر کمیسیون صادرات و مدیریت واردات  
روح الله میرزا امیری دبیر شورای توسعه پایدار  
زهرا زمانی دبیر مطالعات راهبردی آب 2210
سعید لندران مشاور کمیسیون مسئولیت های اجتماعی 2507
حسام الدین فرهادی مشاور کمیسیون معادن 2508
احمدرضا بصیری مشاور کمیسیون معادن 2508
نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
روح الله میرزا امیری رئیس دبیرخانه شورای گفت و گو 2130
سعیده میرکاظمی کارشناس اداری شورای گفت و گو 2282
محمد صدرارحامی کارشناس پیگیری شورای گفت و گو 2161
نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
حسن رحیمی مدیر امور حقوقی 2222
ساناز رجبی کارشناس حقوقی و نظارتی 2221
محمدحسین ایوبی کارشناس امور مراجع قضایی و حل اختلاف 2220
نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
نوید ادریس سرپرست بهبود و توسعه کسب و کار 3111
نوید ادریس دبیر مرکز تخصصی کسب و کار 3111
فروزان نظری کارشناس مرکز تخصصی کسب و کار 3113
عارفه کریمی کارشناس مرکز تخصصی کسب و کار 3114
هادی خلجی کارشناس مرکز تخصصی کسب و کار 3115
مرضیه فرهمند پناه کارشناس مرکز مشاوران تخصصی 3120
نوید ادریس دبیر مرکز جوانان و کسب و کارهای نوپا 3111
نوید ادریس دبیر مرکز کارآفرینی بانوان 3111
زهرا رستگار کارشناس مرکز کارافرینی بانوان  3162
فرناز شمسایی کارشناس مرکز کارآفرینی بانوان 3129
نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
نادره راست قلم سرپرست مرکز توسعه سرمایه انسانی 3151
نفیسه اقتداری کارشناس مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی 3153
محمد اشجع  کارشناس مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی 3126
امید رضایی خیرآبادی کارشناس نیازسنجی مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی 3127
محمد شاه زمانی کارشناس آموزش 3128
محمدحسن هدا کارشناس آموزش 3159
زهره نیکبخت کارشناس آموزش  
نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
حمید منتظرالقائم دبیر سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه 3170
محمدرضا صداقت پور کارشناس سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه 3171
صفورا اکبری کارشناس سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه 3173
نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
زهرا زمانی مدیر پژوهش و بررسی های اقتصادی 2210
علی اکبر سعادت نیا سرپرست توسعه سرمایه گذاری و ITDO 2321
فرانک شاه جلالدین کارشناس توسعه سرمایه گذاری و ITDO 2231
زهرا زمانی جانشین رئیس مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی 2210
فرانک شاه جلالدین کارشناس آمار و اطلاعات اقتصادی 2231
مصطفی مبینی رئیس تحلیل و پژوهش های اقتصادی 2232
مهدی براتی کارشناس پژوهش 2230
جلوه فیض خسروی کارشناس پنجره اقتصادی اطلاع رسانی و گفتمان سازی 2241
زهرا زمانی جانشین رئیس پنجره فیزیکی کسب و کار 2210
صدیقه جمالی کارشناس پنجره فیزیکی کسب وکار 1210
نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
مهدی سهل آبادی مشاور و مدیر توسعه ارتباطات 2020
بهاره رازپوش بقایی کارشناس خبر 2312
حسین طاووسی کارشناس رسانه 2313
منیره ایزدی کارشناس روابط عمومی 2315
محمد قناعت کارشناس روابط عمومی 2314
ناصر کریم پور  کارشناس مرکز خبرگزاری 3156
نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
مهدی سهل آبادی سرپرست اداری و بازرگانی 2020
مهدی سهل آبادی جانشین رئیس تامین و بازرگانی 2020
احمد محمد زمانی کارشناس تامین و بازرگانی 2025
سید جواد فاطمی رئیس تشریفات و اداری 2022
پروین محسنی کارشناس اداری 2010
حمید قادری کارشناس تشریفات و اداری   2026
مرضیه نصر آزادانی رئیس امور قراردادها 2030
نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
مهناز سادات عظیمی کارشناس دفاتر منطقه ای - شهرستان خوانسار 5010
یاسمن عافی کارشناس دفاتر منطقه ای - شهرستان خوانسار 5012
منصوره شفیعی کارشناس دفاتر منطقه ای - شهرستان خوانسار 5011
مهکام نادری کارشناس دفاتر منطقه ای - شهرستان گلپایگان 5020
شادی حجازی کارشناس دفاتر منطقه ای - شهرستان گلپایگان 5021
سید مهدی بحرینی کارشناس دفاتر منطقه ای - شهرستان شهرضا 5030
سید مهدی بحرینی کارشناس دفاتر منطقه ای - شهرستان شهرضا 5031
آقای حسینی کارشناس دفاتر منطقه ای - شهرستان نجف آباد 5040
آقای حسینی کارشناس دفاتر منطقه ای - شهرستان نجف آباد 5041
عارف پوربافرانی کارشناس دفاتر منطقه ای - شهرستان نایین 5050
محسن اقبال کارشناس دفاتر منطقه ای - شهرستان نایین 5050
نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
مرضیه ردانی پور کارشناس اداره ثبت شرکت ها 1211
زهره معصومی دهقی کارشناس اداره ثبت شرکت ها 1212
فاطمه صمدی کارشناس اداره تامین اجتماعی 1214
راضیه اسماعیلیان کارشناس اداره مالیات 1215
نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
رسول موسی رضایی دبیر کل 2400
مهدی سهل آبادی معاون اجرایی دبیرکل 2020
سید محمدحسین محمودی رئیس دفتر دبیرکل و دبیرخانه اتاق 2411
زهرا فخرالدینی کارشناس دبیرخانه اتاق 1032
سمیه مهدی پور کارشناس دبیرخانه اتاق  1031
نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
حمیدرضا امیدان دستیار ویژه رئیس و رئیس حوزه ریاست 4020
معصومه کاظمی کارشناس دفتر حوزه ریاست 1110
زینب راست قلم کارشناس دفتر حوزه ریاست 4030