واحد خدمات بازرگانی

واحد خدمات به اعضا

معرفی واحد

واحد خدمات بازرگانی با هدف اجرای کارا و اثربخش فرآیندهای مربوط به ارائه کارت بازرگانی/عضویت و گواهی های تجاری به عنوان خدمات اصلی اتاق های بازرگانی در راستای تسریع و سهولت در انجام مبادلات و تجارت بین الملل مشغول به فعالیت می باشد.

خدمات واحد

- صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت
- صدور گواهی مبداء
- ارائه «خدمات کارنه آت آ» (ورود موقت بدون عوارض کالای نمایشگاهی): بهمنظور تسهیل حضور اعضاء در نمایشگاه های خارجی و یا حضور شرکای خارجی در نمایشگاه  های داخلی و پرهیز از پرداخت تعرفه های گمرکی.
- ایجاد «باجه تمام الکترونیکی صدور گواهی مبدأ : یکی از مهمترین اقداماتی که برای نخستین بار در سطح کشور در واحد خدمات به اعضای اتاق بازرگانی اصفهان ارائه شد، ایجاد «باجه تمام الکترونیکی صدور گواهی مبدأ» در پایانه کارگو ترمینال فرودگاه اصفهان بود. این امر در دوران پاندمی سبب شد ارائه خدمات بدون تعطیلی به اعضاء استمرار یابد.
- تعیین و تأیید اهلیت فعالان اقتصادی: در دوره دهم، نظارت مستمر و هوشمندانه و دقت نظر مضاعفی برای صدور و تمدید کارتهای بازرگانی انجام گرفت تا به منظور تقویت بخش مولد و سالم اقتصاد، سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی به حداقل برسد. این حساسیتهای اتاق در دوره دهم؛ برای حفظ سلامت اداری و حفظ شأن اعضاء صورت گرفت. نتیجه این دقت نظرها محقق شدن 87 درصد رفع تعهدات ارزی استان اصفهان و کسب رتبه برتر کشور در این حوزه بود.
- بررسی و حل مشکلات تشکل های اقتصادی در اقتصاد استان با هدف تقویت و ارتقا جایگاه آنان، شبکه سازی درون تشکلی، افزایش نفوذ تشکلها در بین فعالین اقتصادی آن حوزه، پررنگ شدن نقش تشکلها در مطالبه گری از دستگاههای دولتی و پیگیری اجرای مصوبات آنان به کمک ظرفیتهای اتاق و ارتقا نقش تشکلها در نقشه اقتصاد استان از طریق تفویض بخشی از اختیارات دستگاه های دولتی، افزایش سطح دانش و مهارت اعضای تشکلها.
explain