واحد توسعه خدمات به اعضا

میزهای تخصصی خدمت

معرفی واحد

واحد توسعه خدمات به اعضا و دفاتر نمایندگی:
با عنایت به وظایف قانونی و ماهیت اتاق بازرگانی، ضرورت انسجام خدمات توسعه‌ای به اعضای اتاق و فعالین  اقتصادی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است تا با تعریف یک چارچوب مشخص و تفکیک خدمات قابل ارائه در موضوعات مختلف، جایگاه و نقش اتاق بازرگانی به عنوان تشکل کارآمد بخش خصوصی تبیین گردد.
اگرچه اتاق‌ها در ارائه خدمات توسعه‎‌ای به اعضا همواره تلاش‌های اثرگذاری داشته‌اند لیکن تجمیع و توسعه این خدمات در یک واحد مستقل اجرایی اتاق یقیناً اثرات مطلوب‌تری به همراه خواهد داشت.
واحد توسعه خدمات به اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان درحال حاضر در پنج محور: میزهای تخصصی خدمت، مرکز مشاورین، باشگاه اعضا، مرکز فوریت‌های کسب و کار و امور شعب و دفاتر نمایندگی فعالیت می‌کند که هر محور شامل خدمات متنوع و اختصاصی خود می‌باشد.
میزهای تخصصی خدمت:
یکی از مهمترین خدمات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزاری میزهای تخصصی خدمت با حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی با رویکرد حل مسئله و رفع موانع است.
تشکیل میزهای تخصصی اتاق به منظور افزایش و بهبود خدمات رسانی اتاق به اعضا و دیگر فعالان اقتصادی و حل مشکلات در حوزه­های تخصصی بوده است. از جمله میزهای فعال که به طور مستمر و براساس جدول زمانبندی مشخص در اتاق برگزار می‌شود.
  1. گمرک: نماینده سازمان؛ جناب آقای سید رسول کوهستانی، مدیر کل گمرکات استان اصفهان
  2. تعزیرات: نماینده سازمان؛ جناب آقای علی اکبر مختاری، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان
  3. شرکت شهرک­ها: نماینده سازمان؛ جناب آقای رسول سواری، مدیرعامل شرکت شهرک های استان اصفهان
  4. جهاد کشاورزی: نماینده سازمان؛ جناب آقای مهرداد مرادمند، رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان
  5. مالیاتی: نماینده سازمان؛ جناب آقای احمدرضا مدبر نیا، مدیر کل امور مالیاتی اصفهان
  6. تامین اجتماعی: نماینده سازمان؛ جناب آقای مرتضی حاجی کاظمی، مدیر کل تامین اجتماعی
و بزودی برگزاری میزهای تخصصی خدمت با موضوعات:
صمت استانی- ارزی- محیط زیست- میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت صمت- پست- تعاون روستایی