پرسنل واحد توسعه خدمات به اعضاء

غلامرضا آقا طاهری

مدیر واحد
تماس: 36560000 داخلی 2160

محمد امین طاهری

کارشناس مرکز فوریت های کسب و کار
تماس: 36560000 داخلی 2154

جلوه فیض خسروی

کارشناس مشاورین تخصصی
تماس: 36560000 داخلی 2240

مرضیه فرهمند پناه

کارشناس باشگاه اعضا
تماس: 36560000 داخلی 3120

نسیم ابوالقاسمی

کارشناس میزهای تخصصی
تماس: 36560000 داخلی 2163