تاریخ : چهارشنبه 31 شهريور 1400
کد 4392

حمایت رئیس اتاق بازرگانی اصفهان از شبکه‌سازی کمیسیون‌های کشاورزی اتاق‌های کشور

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان درنشست روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشوراز اقدامات روسای کمیسیون‌های کشاورزی اتاق‌های بازرگانی در راستای ایجاد فراکسیون اتحاد برای توسعه پایدار، حمایت نمود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست پس از طرح موضوعات مربوط به فراکسیون اتحاد برای توسعه پایداراتاق‌های بازرگانی سراسرکشور موافقان و مخالفان به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
مسعودگلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان لزوم شبکه سازی و حمایت از این بخش کشاورزی در اتاق‌های بازرگانی و اقدامات روسای کمیسیون‌های کشاورزی در این زمینه، به لحاظ تعمیق بخش کشاورزی در اتاق‌های بازرگانی، به بیان دیدگاه های خود پرداخت.  
لازم به ذکر است در ابتدای این نشست علی مقدم ابریشمی، دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران ضمن ارایه گزارشی از اقدامات این مرکز، برضرورت الکترونیکی کردن خدمات و استفاده از داوران بین المللی به منظور گسترش ضریب نفوذ مرکزداوری، تاکید کرد.


 
آلبوم تصاویر حمایت رئیس اتاق بازرگانی اصفهان از شبکه‌سازی کمیسیون‌های کشاورزی اتاق‌های کشور