تاریخ : پنجشنبه 22 فروردين 1398
کد 2428

با پيگيري رييس اتاق بازرگانی اصفهان و انعقاد تفاهم نامه با بانک صنعت و معدن ایران :

سقف اعتبارات بانک صنعت و معدن استان اصفهان به ٥ برابر افزایش یافت.

تفاهم نامه همکاری اتاق بازرگانی اصفهان و بانک صنعت و معدن ایران با تاکید بر افزایش ٥ برابری سقف اعتبارات بانک صنعت و معدن استان اصفهان با حضور مدیر عامل این بانک در اتاق بازرگانی اصفهان به امضا رسید.
مسعود گلشیرازی رییس اتاق بازرگانی اصفهان در حاشیه این تفاهم نامه گفت:افزایش مولفه های تولید یکی از چالش های تولیدکنندگان در شرایط کنونی است و بانک ها با افزایش سقف تسهیلات می توانند در سال رونق تولید به تولیدکنندگان کمک کنند.
وی افزایش ٥ برابری حد اعتباری بانک صنعت و معدن استان اصفهان را گام موثري برای حل مسایل مالی فعالان اقتصادی برشمرد و گفت:نرخ ارز طی یک سال افزایش چمشگیري داشته و واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه به منابع مالی بیشتر از گذشته نیاز دارند.
گلشیرازی تصریح کرد:اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان پارلمان بخش خصوصی از حمایت بانک صنعت و معدن در گشایش ال سی پروژه  قطار پرسرعت اصفهان – تهران و نگاه توسعه ای این بانک در پروژه های زیر بنایی و تولیدی استان اصفهان قدردانی می کند.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان قبول عامليت و تامين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري در استان اصفهان به ميزان سه ميليارد يورو در سال ٩٨ از سوی بانك صنعت و معدن را يكي ديگر از درخواست هاي فعالان اقتصادي بيان کرد و افزود :ایجاد  واحد ارزي بانك صنعت و معدن در استان اصفهان نيز می تواند ارائه خدمات در امور ريالي و ارزي فعالان اقتصادي را تسريع بخشد .

دكتر حسین مهری مدیر عامل بانک صنعت و معدن ایران در این نشست گفت:در شرایطی که در جنگ اقتصادی قرار داريم ، فعالان اقتصادی به عنوان فرماندهان این جنگ و بانک ها و سازمان های دولتی به عنوان سربازان آنان نقش موثری در پیروزی این جنگ ایفا می کنند.
وی تاکید کرد:اگر در این شرایط در خدمت فعالان اقتصادی نباشیم خائن به مملکت شناخته می شویم و باید با همکاری یکدیگر تلاش کنیم تا یک کارگر   بیکار نشود و یک اشتغال نیز ایجاد شود.
وی اضافه کرد:تاکنون ١٧ میلیارد و ٢٠٠میلیون یورو تعهدات ارزی این بانک ازطریق فایناس و منابع صندوق توسعه ملی تامین شده است.
وی از کاهش ١٧ درصد پست مديريتي زائد در این بانک خبر داد و گفت:مدیریت بانک تلاش می کند که تسهیلات در کمترین زمان در اختیار  فعالان اقتصادی قرار گیرد.

دكتر حمیدرضا قلمکاری نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست خواستار توجه بانک ها به ویژه بانک صنعت و معدن به افزایش نرخ تورم طی یک سال گذشته در ارایه تسهیلات شد و گفت:نحوه محاسبه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با فرمول های قبلی همخوانی ندارد و تورم و افزایش نرخ ارز بایستی به عنوان یکی از مولفه های اصلی تعیین تسهیلات برای واحدهای تولیدی قلمداد شود.
وی اظهار داشت:در شرایط اقتصادی کنونی که شاخص های اقتصادی روزانه در حال تغییر است ، بانک ها بایستی سریع تر و چابک تر سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تامین کنند و تشریفات دریافت تسهیلات را از ابتدا برای مشتریان و  تولیدکنندگان تعریف نکنند.  
قلمکاری واردات مواد اولیه را یکی از چالش های مهم تولیدکنندگان برشمرد و گفت:تولیدکنندگان در شرایط تحریم کنونی به خدمات ارزی نوین نیاز دارند و سرعت عمل کارگزاری  ارزی بانک ها می تواند در تخصیص ارز به تولیدکنندگان کمک کند.

دكترسیدرسول رنجبران عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی اصفهان در این نشت خواستار تشکیل صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر(VC) از سوی بانک صنعت و معدن در استان اصفهان شد .

احمدرضا پزنده عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست خواستار کاهش هزینه گشایش اعتبارات اسنادی  داخلی از ١٠درصد به ٤ درصد از سوی  بانک صنعت و معدن شد .

دكتر رضا برادران عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست خواستار توجه بانک صنعت و معدن به شرکت های دانش بنیان و استارت آپ و قابلیت ارزیابی دانش فنی به عنوان وثیقه شد و گفت:شرکت های دانش بنیان گردش مالی قابل توجهی برای اعتبارسنجی و اختصاص تسهیلات این بانک ندارند و می توان با ارزیابی دانش فنی آنان به  تامین مالی طرح های خلاق و نوآورانه کمک کرد.

اصغر اخوان مقدم عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست  گفت:درخواست های عمومی برای تامین مالی استان اصفهان است که بایستی بانک نگاه ویژه ای به آنها داشته باشد.

اکبر لباف دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه از عملکرد مدیریت شعبه بانک صنعت و معدن استان ابراز رضایت کرد و گفت:این بانک به صورت تخصصی به ارایه تسهیلات به تولیدکنندگان بخش صنعت و معدن می پردازد.

احمد خوروش عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه خواستار افزایش حد اعتباری شعبه استان اصفهان بانک صنعت و معدن شد.

محمدرضا رضا رجالی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه خواستار افزایش سطح اختیارات کارشناسی شعبه استان اصفهان بانک صنعت و معدن شد.

علی کرباسی زاده مشاور عالی اتاق بازرگانی اصفهان خواستار اختصاص اعتبارات ویژه از سوی بانک صنعت و معدن برای زیرساخت های صادراتی استان اصفهان شد.

شايان ذكر است در پايان اين نشست تفاهم نامه همكاري با مفاد ذيل به امضاي رييس اتاق بازرگاني و مدير عامل بانك صنعت و معدن ايران رسيد.
با عنايت به نامگذاري سال ١٣٩٨ با عنوان رونق توليدتوسط رهبر معظم انقلاب، تفاهم نامه همكاري في مابينبانك صنعت و معدن و  اتاق بازرگاني، صنايع، معادن وكشاورزي اصفهان به شرح ذيل مورد توافق قرار گرفت:
١- ضمن قدرداني از مساعدت هاي بانك صنعت و معدنايران با فعالان اقتصادي در سنوات قبل  اميد است اينهمكاري هاي در اين سال در جهت رونق توليد در استانصنعتي اصفهان به قدر مطلوب افزايش يابد.
٢- اتاق بازرگانی اصفهان به نمایندگی از کلیه فعالان اقتصادی و مردم شهیدپرور اصفهان، مراتب تقدیر خود را در حمایت بانک صنعت و معدن در گشایش ال سی پروژه  قطار پرسرعت اصفهان – تهران، اعلام نموده و امید است نگاه توسعه ای بانک صنعت و معدندر پروژه های زیر بنایی و تولید، فزون تر از قبل مورد حمايت قرار گیرد.
٣- با توجه به افزايش نهاده هاي توليد ،مجموع اعتباراتپرداختي بانك به فعالان اقتصادي به ميزان حداقل ١٠ برابر حجم سال قبل افزايش يابد و از سوي ديگر اعضاياتاق اصفهان ضمن تمركز حسابهاي ريالي خود در بانكصنعت و معدن به همين نسبت افزايش و اقدام نمايند.
٤- اختيارات سرپرستي استان اصفهان به منظور تسريعدر تصويب اعتبارات و عدم نياز پرونده ها به اركان اعتباريمركز حداقل به ٥ برابر سال گذشته افزايش يابد.
٥- براي مشتريان فعال به نحوي اعتبار سنجي صورتپذيرد كه نياز به تصويب مجدد در زمان بازپرداخت بخشياز تسهيلات در قالب حد اعتباری نباشد.
٦- سقف تسهيلات پرداختي و حد اعتباري با در نظر گرفتنشرايط ويژه اقتصادي فعلي و واقعی اقتصاد صورتپذيرد.
٧- گشايش اعتبار اسنادي داخلي و خارجي مشتريانخوش حساب با حداقل پيش پرداخت صورت پذيرد.
٨- تصويب ضمانت نامه ها در بخش هاي مختلف باحداقل پيش پرداخت صورت پذيرد.
٩- گشايش اعتبار اسنادي داخلي به صورت ذي نفع ثانيبراي توليد كنندگان نیز انجام پذيرد.
١٠- سرمايه در گردش مورد نياز واحدهايي كه سرمايهثابت آن ها توسط بانك تامين گرديده و با در نظر گرفتن میزان فروش دوره های قبلی تصویب و اجرایی شود.
١١- سرمايه در گردش واحدهاي توليدي با توجه به حجمتوليد آن ها به صورت كامل و بر اساس  نیاز واقعی واحد پرداخت گردد.
١٢- پذيرش تغيير مبناي محاسبات اعتبار سنجي مشترياناز صورت هاي مالي به مدارك متقن ارائه شده از طرفمشتري از جمله گزارش هاي فصلي تراز نامه و سود وزيان با تاييد هيات مديره شركت ها صورت پذيرد.
١٣- ارائه خدمات در امور ريالي و ارزي فعالان اقتصاديتسريع گردد.
١٤- واحد ارزي بانك صنعت و معدن در استان اصفهانايجاد شود.
١٥- مشكلات واحد هاي صنعتي و فعالان اقتصادياستان اصفهان و بانك صنعت و معدن با داوري اتاقبازرگاني حل و فصل گردد.
١٦- در زمان امهال بدهي مشتريان بانك نرخ مصوب درتقسيط را مد نظر قرار گيرد. (بدون اعمال خسارت تاخیر تایید)
١٧- به منظور بررسي نحوه اجراي اين تفاهمنامه جلسات دوره اي دو ماهه با حضور رييس اتاق اصفهان ومديرعامل محترم بانك صنعت و معدن و یا مدیر امور شعب استان و همچنین معاون محترم برنامه ريزي استانداري ومسئولين ذيربط تشكيل گردد
١٨-قبول عامليت و تامين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري در استان اصفهان به ميزان سه ميليارد يورو در سال ٩٨ توسط بانك صنعت و معدن مورد تاكيد قرار گرفت.
١٩-ايجاد بسترهاي مناسب نرم افزاري جهت سرويس دهي مناسب شبكه ملي به مانند بانكهاي موفق تجاري كشور و ارتقاء خدمات بانکداری الکترونيكي توسط بانك صنعت و معدن مورد تاكيد قرار گرفت .
آلبوم تصاویر 22-1-1398