مرکز داوری اتاق بازرگانی

دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان

با عنایت به مصوبه 5/6/86 هیئت رئیسه مرکز داوری اتاق ایران در خصوص تشکیل مرکز داوری در اتاق‌های شهرستان‌ها و همچنین با در نظر گرفتن توانایی‌ها و امکانات و نیازهای منطقه و تصمیم هیئت رئیسه اتاق اصفهان، بمنظور کاهش مراجعات به مراجع قضایی، حفظ منزلت و شأن اعضای اتاق و حل اختلافات فیمابین اعضا و اشخاص ثالث در روابط تجاری داخلی و بین المللی، دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان در 22 تیر ماه 1389رسماً افتتاح و امکان خدمت رسانی به اعضای محترم در این خصوص فراهم گردید. بدین ترتیب کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از اینکه عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن باشند یا نباشند، می‌توانند حل و فصل اختلاف و دعاوی بازرگانی داخلی یا خارجی موجود یا آتی خود را با توافق به مرکز داوری اتاق ارجاع نمایند.
 
مسئول مرکز: دکتر کامران پورجوهری
مدیر اجرایی مرکز: سعید ابراهیمی

داوران مرکز:                                            
    سیدمصطفی انوری‌زاده - وکیل پایه یک دادگستری
    دکتر جلالی - وکیل دادگستری و استاد دانشگاه
    دکتر احمد محمدی - وکیل دادگستری و استاد دانشگاه
    قدرت‌اله نوروزی - وکیل دادگستری و استاد دانشگاه
    دکتر حسین همتکار - وکیل دادگستری و استاد دانشگاه

نشانی: اصفهان – میدان فیض –اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان
صندوق پستی: 336/81656
تلفن: 98-36615097-031
تلفن مستقیم: 36611467-031
نمابر: 36613636-031
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.