تاریخ : سه شنبه 14 آبان 1398
کد 2654

در نشست اتاق بازرگانی با اندیشکده تدبیر آب اتاق کرمان مطرح شد:

ایجاد دفتر نمایندگی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب در اتاق اصفهان

نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان ضمن ارائه پیشنهاد ایجاد دفتر نمایندگی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب در اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: از آنجا که زاینده رود به عنوان تنها رودخانه دایمی فلات مرکزی ایران است، با ایجاد این مرکز می‌توان از تفکرات و فعالیت های جزیره‌ای در حوزه آب جلوگیری کرد و با ایجاد یک مرکز واحد و تجمیع تحقیقات به نتایج مطلوب دست یافت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در نشست اتاق بازرگانی اصفهان با اندیشکده آب اتاق کرمان که با حضور نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، عضو هیات رئیسه اتاق کرمان، رئیس کمیسیون کشاورزی و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان، دبیر اندیشکده تدبیر آب اتاق کرمان، مدیر و دبیر برنامه آب و توسعه پژوهشکده دانشگاه شریف و دبیر کارگروه سیاست پژوهی برگزار شد، حمیدرضا قلمکاری، نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به ماده های 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفت: در این قانون دولت موظف شده در تصمیم گیری‌های خود از نهادهای مردمی و تشکل ها بهویژه اتاق‌های بازرگانی مشورت گرفته و از پیشنهادهای آنها بهره مند شود. وی افزود: بر همین اساس می‌توان با این زیرساخت به پیگیری حکمرانی واحد آب بر منابع آبی کشور پرداخت.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه تاکنون مطالعات زیادی درباره زاینده رود در اتاق اصفهان انجام گرفته، تصریح کرد: حوضه زاینده رود بسته است و اضافه برداشت ها و نداشتن آبخیزداری در تشدید مشکلات آن نقش داشته و جلوی زاینده بودن آن را گرفته است. همچنین، باید بهره وری بیش از 60 درصد این حوضه را نیزمد نظر قرار داد.
در ادامه محمد صادقی، رئیس کمیسیون کشاورزی و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب مطالبه‌گری و استفاده از جوانان مومن نخبه و متخصص را در حل مشکلاتی که امروزه گریبانگیر کشور است، موثر دانست و گفت: طراحی زیرساخت های درست در حوزه مدیریت منابع و جلوگیری از خروج بی رویه آب می‌تواند در زمینه کمک به حل کم آبی زاینده رود و مشکلات کشاورزان اصفهانی حایز اهمیت باشد.  وی راه اندازی اقتصاد کشاورزی را در رفع مشکلات اقتصادی کشور موثر دانست.
احمد علوی، دبیر اندیشکده تدبیر آب اتاق کرمان نیز در ادامه گفت: در این اندیشکده، اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان پیشرو در حل مشکل زاینده رود شناخته شده و مقرر شد مطالعات این اندیشکده در اختیار اتاق قرار گیرد تا این نهاد مردمی از این مطالعات در کنار تحقیقات خود در نقش اصلاح حکمرانی آب بهره مند شود.
علوی همچنین خواستار انجام مطالعات دقیق در جلسات شورای عالی آب شد و تاکید کرد: متاسفانه طرح های بدون مطالعه و ارائه راه حل‌های انحصارا دولت محور فوری ناپایدار، محکوم به شکست است و حل مشکل آب کشور نیازمند طراحی پلتفورم اصلاح حکمرانی است.
در ادامه سید جلال الدین میرنظامی، مدیر برنامه آب و توسعه پژوهشکده سیاستگذاری شریف گفت: بر اساس ماده 21 قانون توزیع عادلانه، وزارت نیرو تنها مرجع تصمیم‌گیرنده در زمینه باز تخصیص آب است.
وی انجام مطالعات و پژوهش‌های علمی در موضوع استراتژیک آب را در بازنگری این انحصار موثر دانست و خواستار پیگیری موضوع تخصیص از دولت توسط اتاق‌های بازرگانی شد.
سعید سلیمانی‌ها، دبیر کارگروه سیاست پژوهی نیز گفت: این اندیشکده برای تداوم راه خود نیازمند همراهی تمامی اتاق‌های بازرگانی است.
در ادامه جلسه سروش طالبی، دبیر برنامه آب و توسعه پژوهشکده سیاستگذاری شریف ضمن تشریح مطالعات این پژوهشکده درخصوص راه حل‌های رفع مشکل خشکی زاینده رود گفت: ایجاد گفتمانی سازنده و طراحی دیپلماسی آب در کنار مواردی چون افزایش دغدغه عمومی نسبت به حقابه زیست محیطی و دستیابی به الگوهای جدید برای توسعه منطقه‌ای با توجه به موضوع کم آبی کشور در حل مشکل زاینده رود حایز اهمیت است. 
           
آلبوم تصاویر اندیشکده آب