تاریخ : يکشنبه 12 دي 1400
کد 4733

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حلال و مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان اصفهان تاسیس شد

در نشست مجمع عمومی موسسین انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حلال و مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان اصفهان که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار گردید،انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حلال و مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان اصفهان با انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت‌مدیره و بازرسین تأسیس شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، تصویب اساسنامه و تأسیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حلال و مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان اصفهان و انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت‌مدیره و بازرسین، دستور کار این مجمع بود.
سیدماهان میرشفیعی، ناظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست اظهار داشت مجوز تأسیس و ثبت انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حلال و مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان اصفهان در 18 مردادماه 1400 از سوی اتاق بازرگانی ایران صادر شد.
وی ضمن تشریح کلیات این اساسنامه افزود: طبق ماده اول اساسنامه، تولید، صادرات، واردات، فرآوری و استحصال، بازرگانی فرآورده‌های مجاز و حمایت از اعضای انجمن، کمیته‌های تخصصی و غیره که مرتبط با فعالیت انجمن هستند، جزو اهداف انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حلال، مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان اصفهان است.
میرشفیعی با اشاره به ماده هشت اساسنامه گفت: تلاش برای ساماندهی امور مرتبط با موضوع فعالیت انجمن، مشارکت گروهی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، تهیه و تنظیم پیشنهادهای مرتبط با موضوع فعالیت انجمن و ایجاد ارتباط با بانک‌ها و سازمان‌های اعتباری کشور و سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش خدمات و تسهیلات مالی به اعضا از جمله وظایف و اختیارات این انجمن است.
ناظر اتاق بازرگانی ایران ضمن تشریح شرایط عضویت در انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حلال، مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان اصفهان و همچنین وظایف و اختیارات اعضای هیئت‌مدیره آن خاطرنشان کرد: تشکل‌هایی که ذیل اتاق بازرگانی ایران تشکیل می‌شوند طبق قانون از پرداخت مالیات معاف هستند.
در پایان فرآیند رأی‌گیری، اعضای اصلی و علی البدل هیئت‌مدیره و بازرسین انجمن انتخاب شدند. همچنین مبلغ حق ورودی و حق عضویت سالیانه نیز مورد تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.

 
آلبوم تصاویر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حلال و مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان اصفهان تاسیس شد