تاریخ : شنبه 6 آذر 1400
کد 4608

برگزاری رویداد توانمندسازی فعالان اقتصادی دردفاتر منطقه‌ای اتاق بازرگانی اصفهان

مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی اتاق بازرگانی اصفهان با مشارکت امور دفاتر منطقه‌ای دوشنبه هرهفته اقدام به برگزاری رویداد توانمندسازی فعالان اقتصادی دردفاتر منطقه ای نایین، گلپایگان، شهرضا و خوانسارمی نماید.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان این رویدادها به مواردی از قبیل ارتباط موثر، قانون چک و سفته و قانون کار اختصاص دارد. 
کلیه خدمات اتاق بازرگانی اصفهان متناسب با مناطق مختلف شهرستان شناسایی شده و پس از شخصی سازی و تخصصی سازی در این مناطق ارایه می شود. تاکنون دفاتر نمایندگی پارلمان بخش خصوصی اصفهان درشهرستان‌های خوانسار، فریدن، فریدون‌شهر و چادگان، شهرضا، سمیرم و دهاقان، نایین و خوروبیابانک وگلپایگان راه اندازی شده است.
آلبوم تصاویر برگزاری رویداد توانمندسازی فعالان اقتصادی دردفاتر منطقه‌ای اتاق بازرگانی اصفهان