تاریخ : چهارشنبه 3 آذر 1400
کد 4607

هم اندیشی درخصوص راهکارهای تحقق رونق تولید در نشست اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان

نشست هم اندیشی به منظور بررسی راهکارهای تحقق رونق تولید، با حضور رئیس‌، اعضاء هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان پارلمان بخش خصوصی اصفهان روز گذشته برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان اعضاء هیئت نمایندگان در این جلسه ضمن بررسی موانع و مشکلات تولید، بر حمایت خویش از کارآفرینی، تولید و ایجاد اشتغال تاکید کردند.
در این نشست در خصوص چالش‌ها و راهکارهای ارتقاء شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار و توسعه سرمایه‌گذاری در استان به منظور تحقق رونق تولید و بهبود وضع معیشتی شهروندان بحث و تبادل نظر شد.
همچنین  بر ضرورت ارتقاء عملکرد و توسعه فعالیت شرکت نمایشگاه‌های اصفهان به منظور کمک به رونق اقتصاد استان تاکید گردید.
آلبوم تصاویر نشست اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان