تاریخ : يکشنبه 30 خرداد 1400
کد 4098

احصاء مشکلات فعالان صنایع پلاستیک و پلیمر استان در صبحانه کاری رئیس و اعضاء هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان

سومین جلسه صبحانه کاری رئیس و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با انجمن های عضو اتاق، با حضور اعضای انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر استان اصفهان برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان رئیس اتاق بازرگانی اصفهان درسومین جلسه صبحانه کاری با انجمن های عضو اتاق، هدف از برگزاری سلسله جلسات صبحانه کاری را همسان سازی افکارنسبت به موضوعات مبتلابه انجمن های عضو اتاق بازرگانی درراستای کمک به بهبود فضای کسب و کار استان بیان کرد.
مسعودگلشیرازی، آگاهسازی اعضاء نسبت به خدمات ارایه شده در اتاق بازرگانی و عمق بخشی به خدمات عرضه شده راحاصل برگزاری این جلسات بیان و تصریح کرد: در دوره نهم فعالیت اتاق بازرگانی اصفهان، پارادایم اتاق نسل سه تعریف و خدماتی جدید در این راستا ارایه می شود.
وی با تاکید بر اینکه امروز به اذعان مسئولین استانی، ضریب اثرگذاری پارلمان بخش خصوصی اصفهان فزونتر از گذشته شده است، گفتگو و تعامل  در قالب ستاد تسهیل، کمیته حمایت قضایی، ستادپیگیری سیاست های اقتصادمقاومتی و شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی و فعالیت در راستای راه اندازی پروژه های زیربنایی توسعه ای استان را از مهم ترین اقدامات اتاق بازرگانی اصفهان دانست.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: مشکلات و موضوعات مبتلابه انجمن ها برای پیگیری درسطوح استانی و ملی در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قابل طرح می باشد.
گلشیرازی افزود: برای کمک مالی به انجمن های عضو اتاق می توان از تسهیلات صندوق حمایت از فعالان اقتصادی و صندوق قرض الحسنه حمایت از اعضاء استفاده نمود.
وی اعتبارسنجی مجدد کارت های بازرگانی دردوره نهم فعالیت اتاق بازرگانی را درافزایش چشمگیررفع تعهدات ارزی صادرکنندگان استان اصفهان موثر دانست.
دبیرشورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان افزود: باتوجه به اینکه سازوکارهای برگزاری جلسات با قوه قضائیه، استانداری و نهادهای ذیربط با محوریت پارلمان بخش خصوصی اصفهان به بهترین شکل درحال برقراری است، فعالان اقتصادی می توانند از ظرفیت ایجاد شده برای رفع مشکلات خود بهره مند شوند.  
در ادامه مسعودجمالی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر استان مشکلات مربوط به تامین مواداولیه این صنعت و ایجاد تفکر نادرست مبنی بر مخرب محیط زیست بودن صنایع پلاستیک و پلیمر را از مهم ترین مشکلات فعالان این حوزه بیان کرد.
وی افزود: اختصاص10درصد تولیدناخالص داخلی صنعت وسهم 3.6 درصدی اشتغال کشور و سهم 4.5 درصدی ازصادرات غیرنفتی کشور، بیانگر اهمیت رسیدگی به رفع مشکلات این صنعت است.
جمالی بااشاره به عملکردمطلوب انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر استان اصفهان و انجمن ملی صنایع پلیمرتصریح کرد: اقناع دستگاه های حاکمیتی برای کمک  به رفع مشکلات این صنعت با پتروشیمی ها و تخصیص سهمیه مناسب مواداولیه به فعالان این صنعت دراستان اصفهان ازجمله اقدامات انجمن صنایع پلاستیک و پلیمراستان می باشد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر استان با اشاره به سختگیریهای بی رویه درتخصیص سهمیه مواداولیه استان اصفهان ، اجرای طرح آمایش برای فعالان این صنعت را در رفع مشکلات این حوزه حایز اهمیت دانست.
وی بااشاره به صادرات مستقیم وغیرمستقیم صنایع پایین دست این صنعت، خواستار حمایت اتاق بازرگانی اصفهان درسطوح کلان از فعالان این حوزه، کمک به فراهم سازی امکانات دبیرخانه ای و تسهیل فرایند اخذکارت عضویت برای کمک به قویتر شدن انجمن شد.
اکبرلباف، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیزضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت های کمیسیون های توسعه وبهبود محیط کسب و کار و انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی برای کمک به رفع مشکلات فعالان این حوزه ، از انجام مقدمات انعقادتفاهم نامه کمیسیون انرژی اتاق و دفترتوسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی خبرداد.
در ادامه اصغر اخوان مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان بااشاره به پتانسیل قوی صنایع پلیمری درصادرات، گفت: ایجاد محل دائمی برای نمایش محصولات صنایع پلاستیک و پلیمری استان به منظور معرفی به هیات های خارجی در افزایش فروش محصولات این صنعت حایز اهمیت است.
وی از تشکیل کمیته ای متشکل از معاون منابع انسانی دادگستری استان اصفهان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و دونفر به صورت متغیر برای پیگیری اجرا نشدن قوانین در دستگاه های اجرایی اصفهان خبرداد.
پیگیری مشکلات مربوط به قیمت گذاریهای خارج ازعرف پتروشیمی ها، کمک به احیای حق استان اصفهان درتخصیص سهمیه مواداولیه، کمک به تقویت بیمه های صنوف باایجاد صندوق های بیمه ای جایگزین، افزایش کارگزاران عرضه مواداولیه موردنیاز این صنعت دربورس، ترویج تفکر نقش صنایع تکمیلی در ایجاد اشتغال از جمله موارد مطروحه توسط اعضاء انجمن  صنایع پلاستیک و پلیمر استان اصفهان در این جلسه بود.
در ادامه این نشست سایر فعالان صنعت پلیمر نیز به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

 
آلبوم تصاویر سومین جلسه صبحانه کاری با انجمن های عضو اتاق