تاریخ : شنبه 11 ارديبهشت 1400
کد 3919

برگزاری اولین جلسه میز تجارت پاکستان در سال جدید

اولین جلسه میزتجارت پاکستان در سال جدید با حضور رایزن سابق بازرگانی ایران در پاکستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان،در اولین جلسه میز تجارت پاکستان در سال جدید که به صورت وبیناری و با حضور محمود حاجی یوسفی پور، رایزن سابق بازرگانی ایران در پاکستان برگزار شد، شرکت‌کنندگان در حوزه های تجهیزات پزشکی، تجهیزات گازرسانی ، کودهای شیمیایی، مواد غذایی  و خشکبار راهنمایی هایی  دریافت کردند.
در این جلسه مباحثی مانند نحوه مشتری یابی و بازارچه های مرزی فعال و نحوه حضور، اخذ ضمانت نامه ها، نحوه انعقاد قراردادهای تجاری و الزامات آن در کشورپاکستان نیز بررسی شد.
گفتنی است در  سلسله نشست‌های میز تجارت با پاکستان، متقاضیان به صورت اختصاصی با مشاور رایزن سابق بازرگانی ایران در پاکستان مسائل خود را مورد بحث و گفتگو قرار خواهند داد.
 
آلبوم تصاویر میزپاکستان 1