تاریخ : يکشنبه 5 بهمن 1399
کد 3680

حمایت اتاق بازرگانی اصفهان از برگزاری نمایشگاه صنایع غذایی استان

در جلسه مدیران شرکت نمایشگاه‌های بین المللی اصفهان با کمیته صنایع غذایی ذیل کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان بر حمایت اتاق از برگزاری نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مجید نایب زاده مدیر امور نمایشگاه‌های شرکت نمایشگاه‌های استان اصفهان در جلسه با اعضای کمیته صنایع غذایی اتاق بازرگانی گفت: مجموعه نمایشگاه های بین المللی اصفهان از مشارکت کمیسیون ها و کمیته های تخصصی اتاق در برنامه ریزی و اجرای باشکوه تر نمایشگاه های تخصصی متناظر، استقبال می کند. 
وی افزود: برخی از نمایشگاه‌ها به دلیل برگزاری طی ادوار مختلف در تقویم نمایشگاهی اصفهان ثابت شده و تعدادی هم متغیر هستند؛ تعداد رویدادها هر سال به 50 نمایشگاه هم می‌رسید، اما امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا 18 نمایشگاه برگزار شده است.
نایب زاده تصریح کرد: قرار بود دو نمایشگاه تجهیزات کافی‌شاپ و نوشیدنی‌ها و صنایع غذایی جداگانه برگزار شود اما به دلیل شرایط کرونا تجمیع شد و 15 بهمن میزبان این نمایشگاه خواهیم بود.
روح الله میرزا امیری مدیر امور کمیسیون‌های اتاق بازرگانی اصفهان نیزدر این جلسه گفت: تقویم نمایشگاهی اصفهان در اختیار کمیته‌های تخصصی اتاق بازگانی قرار گیرد تا کمیته های مشترک برای برگزاری نمایشگاه های تخصصی از چند ماه قبل بتوانند برنامه‌ریزی نمایند.
در ادامه پیرامون برگزاری نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان بحث و بررسی انجام شد و درنهایت هفته پایانی مهر 1400 به عنوان تاریخ پیشنهادی برای برگزاری نمایشگاه در سال آینده مورد تفاهم قرار گرفت.