تاریخ : پنجشنبه 29 آبان 1399
کد 3504

بررسی پدیده فرونشست زمین استان اصفهان در هشتمین جلسه کمیسیون معادن

هشتمین جلسه کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان به بررسی کارشناسی فاجعه پنهان پدیده فرونشست زمین در استان اصفهان و مخاطرات ناشی از آن اختصاص یافت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست که با حضور مدیرکل زمین شناسی  و مدیر کل مرکز تحقیقات راه و شهرسازی استان برگزارشد، منظور از فرونشست، حرکت قایم زمین به سمت پایین که می تواند با جابجایی های ناچیز افقی همراه باشد عنوان شد. 
در این جلسه تاکید شد زمانیکه بصورت مرتب از سفره های آب زیر زمینی بدون اینکه تغذیه ای درآن صورت گیرد برداشت می شود، موجب می شود که آب موجود در فضاهای بین ذرات خاک کشیده شده و فضاهای خالی ایجاد شده براثرفشار حاصل از وزن طبقات بالایی متراکم شود. و این به این معنی است که دیگر فضای بسته شده به هیچ عنوان باز نخواهد شد و به همین دلیل  فرونشست مخاطره ای برگشت ناپذیر است. 
 در ادامه عوامل ایجاد فرونشست زمین به عوامل طبیعی و انسانی تقسیم شد. 
بر اساس گزارش سازمان زمین شناسی از سال 96 تاکنون مناطق درگیر فرونشست استان اصفهان چهار برابر رشد داشته و به حدود 9هزار کیلومتر رسیده این در حالی است که این فاجعه به سمت مراکز جمعیتی درحال گسترش است. 
 در ادامه این نشست مجازی با تاکید بر اینکه برخی از مناطق شهری اصفهان درگیر فاجعه فرونشست بوده و آثار آن در ساختمان های این مناطق نیز قابل رویت می باشد، عنوان شد: وجود فرونشست در المان ها و زیرساخت های عمرانی شهر، دکل های برق فشار قوی، آزادراه ها و بزرگراه ها و خطوط ریلی زنگ خطری برای اصفهان بوده که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. 
لازم به ذکر است این نشست در راستای تفاهم نامه کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با سازمان زمین شناسی به منظورهم اندیشی برای کاهش سرعت پدیده فرونشست استان اصفهان برگزار شد.
 
آلبوم تصاویر هشتمین جلسه معادن