تاریخ : پنجشنبه 13 شهريور 1399
کد 3268

در دومین جلسه وحدت رویه نمایندگان اتاق در هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی مطرح شد:

تناقض بخشنامه 11 جدید درآمد با مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی

در نشست وحدت رویه نمایندگان اتاق در هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی " بخشنامه 11 جدید درآمد" مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این نشست اصغر اخوان مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان ضمن با اهمیت دانستن برگزاری جلسات وحدت رویه نمایندگان اتاق ، خواستاربرگزاری مستمر و منظم جلسات شد.
وی یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد نمایندگان را حضور فعال  در جلسات و ارایه نظر در خصوص قوانین ، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادر شده توسط سازمان تامین اجتماعی دانست همچنین از تعامل ویژه اتاق بازرگانی اصفهان  با دستگاههای اجرایی استان در خصوص کمک به بهبود فضای کسب و کار استان خبر داد . 
اخوان مقدم ابراز امیدواری نمود بزودی جلساتی با کارشناسان و سرپرست سازمان تامین اجتماعی استان و نمایندگان اتاق درهیات های تشخیص مطالبات برگزار شود. 
شایان ذکر است در ادامه نمایندگان اتاق ضمن بررسی بخشنامه جدید صادره بخشنامه مذکوررا مغایر با مهلت زمانی تعیین شده در مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی دانستند که براساس آن سازمان مکلف شده است ظرف مهلت 6 ماه از تاریخ وصول صورت های ارسالی کارفرما اقدام به رسیدگی نماید.  
درپایان این جلسه مقرر شد با توجه به بخشنامه صادره نامه ای برای هیات مقررا ت زدایی وزارت اقتصاد تنظیم شود.  
 
آلبوم تصاویر جلسه وحدت رویه