تاریخ : شنبه 24 مهر 1400
کد 4479

دیدار رئیس اتاق بازرگانی اصفهان و استاندار

در دیدار رئیس اتاق بازرگانی اصفهان و استاندارجدید ضمن تبریک این انتصاب شایسته وآرزوی توفیق روزافزون ، گزارشی از وضعیت وعملکرد پارلمان بخش خصوصی اصفهان ارایه شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان همچنین در این دیدارضمن اعلام آمادگی پارلمان بخش خصوصی اصفهان برای تعامل با استاندار، سیدرضا مرتضوی با تاکید بر نقش تاثیرگذار اتاق بازرگانی اصفهان بر وضعیت اقتصادی استان، بر ضرورت همکاری ارگان‌های دولتی با بخش خصوصی و پیگیری مشکلات و موانع و استفاده از نظرات این بخش به‌ویژه درجلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد.