تاریخ : يکشنبه 18 مهر 1400
کد 4465

بازدید رئیس اتاق بازرگانی اصفهان از دفتر نمایندگی پارلمان بخش خصوصی اصفهان در خوانسار

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان از دفتر نمایندگی پارلمان بخش خصوصی اصفهان در خوانسار بازدید کرد.
مسعودگلشیرازی دردیدار با اعضای شورای راهبردی دفتر نمایندگی خوانسارضمن اشاره به نقش مهم این دفتر در بهبود وضعیت اقتصادی شهرستان، برضرورت توسعه فعالیت‌های دفاتر منطقه ای و همکاری‌های مشترک دفتر خوانسار و گلپایگان در زمینه صنعت وکشاورزی همچنین نقش اتاق های بازرگانی در تسهیل تجارت بین الملل تاکید کرد. 
آلبوم تصاویر بازدید رئیس اتاق بازرگانی از دفتر نمایندگی خوانسار