تاریخ : پنجشنبه 3 تير 1400
کد 4131

مقارن با ایام ولادت حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام صورت گرفت:

افتتاح دفاتر نمایندگی اتاق بازرگانی اصفهان در شهرستان های خوانسار و گلپایگان

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان درآیین افتتاح دفاتر نمایندگی اتاق بازرگانی اصفهان در شهرستان های خوانسار و گلپایگان،هدف از ایجاد این دفاتر را کمک به شناسنامه دارشدن و افزایش ضریب اثر فعالان اقتصادی در اقتصاد منطقه، استان و درنهایت اقتصاد ملی عنوان کرد.
مسعودگلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در آیین افتتاح دفاتر نمایندگی اتاق بازرگانی اصفهان در شهرستان های خوانسار و گلپایگان که مقارن با ولادت حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام صورت گرفت، گفت: رفع مشکلات فعالان بخش خصوصی تنها از طریق قبول مسئولیت فعالان این بخش محقق خواهد شد.
گلشیرازی این اتفاق را پیام رسان این مهم دانست که بخش خصوصی اصفهان پس از چهاردهه ،آماده ایفای نقش ویژه در اقتصاد ملی است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی اصفهان با بیان اینکه گرفتن خدمات عام از سازو کارهای اداری چابک و فعالیت درقالب انجمن و تشکل های اقتصادی و اتاق های بازرگانی موجب تمرکز بر فعالیت های تخصصی خواهد شد، گفت: ایجاد ساز و کار شبکه سازی میان فعالان اقتصادی در رأس برنامه های اتاق نسل سوم می باشد.
وی افزایش ضریب نفوذ پارلمان بخش خصوصی اصفهان را در گرو اقداماتی نظیر تمرکز بر خوشه بندی اعضاء و منشاء ایده، حرکت و اثر شدن از این طریق دانست.
 گلشیرازی بهبود دوازده رتبه ای شاخص بهبود محیط کسب و کار و کسب مقام نخست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در بین شوراهای استانی را از دستاوردهای دوساله این دوره اتاق نام برد .
رئیس اتاق اصفهان با بیان اینکه افزایش کرسی استان صنعتی اصفهان در مجامع ملی و در نتیجه افزایش ضریب تاثیر استان اصفهان در اقتصاد ملی هدف اصلی افتتاح دفاتر نمایندگی در شهرستان ها می باشد افزود: از این طریق می توان ضریب اثر فعالان اقتصادی در اقتصاد منطقه، استان و درنهایت اقتصاد ملی را افزایش داد.
وی در ادامه گفت: اتاق نهم درگام جدید  اقدام به راه اندازی دفاتر نمایندگی در شهرستان های خوانسار و گلپایگان نمود و در گام های بعدی دفاتر نمایندگی  اتاق اصفهان در شهرستان های استان ایجاد خواهد شد.
گلشیرازی تاکید کرد تمامی امکانات اتاق بازرگانی اصفهان در خدمت بخش خصوصی برای ایجاد جریانی زاینده در اقتصاد این مناطق است.
در ادامه محمدرضا رجالی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نتیجه شبکه سازی میان فعالان اقتصادی را ایجاد همدلی و هم زبانی میان آنها دانست و تصریح کرد: هدف از ایجاد دفاتر نمایندگی اتاق بازرگانی درشهرستان ها ، صرف منابع موجود پارلمان بخش خصوصی اصفهان درراستای توسعه اقتصادی این مناطق می باشد.
وی پرداختن به موضوع اشتغال را یکی از محورهای فعالیت این دوره اتاق اصفهان بیان کرد و افزود: در این راستا مبحث گردشگری در اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان محور توسعه استان، بصورت ریشه ای پیگیری شد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه به تشریح فعالیت های این کمیسیون درقالب تشکیل کمیته های تخصصی پرداخت.
در ادامه جانشین دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان و مدیران واحدهای اجرایی به تشریح فعالیت ها و خدمات ارایه شده در واحدهای مربوطه پرداختند.

 
آلبوم تصاویر افتتاح دفاتر نمایندگی اتاق بازرگانی اصفهان در شهرستان های خوانسار و گلپایگان