تاریخ : سه شنبه 5 فروردين 1399
کد 2882

خبر فوری و مهم

موافقت سازمان مالیاتی جهت هزینه قابل قبول وجوه واریزی توسط فعالین اقتصادی و خیرین به حساب اتاق بازرگانی اصفهان بمنظور فراهم آوردن امکانات بهداشتی و درمانی و معیشتی جهت مقابله با ویروس کرونا
   
آلبوم تصاویر سهم مالیاتی