تاریخ : يکشنبه 21 دي 1399
کد 3643

اطلاعیه

اتاق بازرگانی نهم به نیاز فعالان اقتصادی در همه سطوح توجه می‌کند

مصاحبه با آقای مهندس نوید وفایی، مدیرعامل مجموعه تولیدی صنعتی رعد
                              

نوید وفایی مدیرعامل مجموعه تولیدی رعد، تغییرات در خدمات و روند فعالیت های  اتاق بازرگانی را محسوس می داند که به نیاز همه سطوح فعالان اقتصادی در اصفهان توجه می‌شود و می گوید: 
مجموعه رعد دارای 40 سال سابقه کار و 300 پرسنل است، این شرکت در زمینه تولید قطعات تابلوهای برق از جمله ترمینال، داکت، کلید مینیاتوری، محافظ جان و... سبد محصولات فعالیت دارد، بیشتر محصولات تولیدی این شرکت دارای استانداردهای اروپایی از جمله فادعی آلمان و کمای هلند را دارد.
30 درصد از محصولات و تولیدات این شرکت صادر می‌شود و محصولات شرکت رعد به همه کشورهای دنیا و حتی آمریکا در زمان قبل از تحریم‌ها صادر شده است، همچنین نمایندگی در اروپا و صادرات به نروژ داشتیم.
تغییرات در خدمات و روند فعالیت های  اتاق بازرگانی نهم کاملا محسوس است که به نیاز همه سطوح فعالان اقتصادی در اصفهان توجه می‌شود و این مهم را در گذشته نداشتیم، برای مثال راه‌اندازی منتور شتاب دهنده صادرات اقدام بسیار خوب و تاثیرگذاری بوده است . 
جلسات رو در رو با اعضای هیأت نمایندگان اتاق خیلی خوب بود، این جلسات پتانسیل بالایی دارد و همه اعضای اتاق باید نسبت به برگزاری این گونه جلسات تاکید داشته باشند. از مزیت های این جلسه آشنایی با هیات نمایندگان اتاق و دیگر فعالان صنعتی در استان اصفهان است و این جلسه را می‌توان به نوعی برگزاری شبکه سازی میان اعضاء دانست که می تواند با هماهنگی ایجاد شده بین فعالان صنعتی در راستای حل مشکلات اقتصادی در استان گام‌های موثری را بردارد.
دیدگاه جدید اتاق بازرگانی با توجه به خدمات جدید ارائه شده در حوزه ارزی مانند میز اتاق در بانک مرکزی، بسیار مناسب است ، همچنین برگزاری نت ورکینگ‌ها نیز بسیار مناسب و تاثیر گذار است.
حضور در جلسات رو در رو با اعضای هیأت نمایندگان می‌تواند در خصوص اطلاع رسانی در زمینه آسیب‌های اقتصادی در استان تاثیر بسزایی داشته باشد، مجموعه‌های اقتصادی می‌توانند با مشکلات و دستاوردهای هم آشنا شوند، تبادل اطلاعات داشته باشند و از آخرین سیاست‌ها و بخش‌نامه‌های دولت در حوزه اقتصادی نیز آگاهی یابند. در این جلسات می¬بایست تمرکز بر همکاری اعضای اتاق صورت گیرد تا بتوان تهدیدهای اقتصادی را با استفاده از خرد جمعی شناسایی و برای برطرف کردن آنها برنامه‌ ریزی نمود و راهکارهایی ارائه شود که همه بتوانند از آن استفاده کنند.