تاریخ : چهارشنبه 28 آبان 1399
کد 3500

پرونده سوم

فلسفه تشکیل سرا‌ی نوآوری ؛ تقویت همکاری‌های دانشگاه‌ها با اعضای اتاق، صنایع و بنگاه‌های اقتصادی است

مصاحبه با دکتر محسن لوح موسوی، مدیر سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان
                                                

دکتر محسن لوح موسوی، مدیر سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان؛ فلسفه تشکیل این مرکز را‌ بهبود همکاری‌های دانشگاه‌ها با اعضای اتاق، صنایع و بنگاه‌های اقتصادی می داند و می گوید:
اتاق بازرگانی در راستای بهبود نقش دانشگاه‌ها در پاسخگویی به نیاز صنایع نسبت به ایجاد ساختار و تشکیلات جدیدی به نام سرای نواوری و رشد اقدام کرد.
فلسفه تشکیل این سرا بهبود همکاری‌های دانشگاه‌ها با اعضای اتاق و صنایع و بنگاه‌های اقتصادی بود چرا که بر این باوریم که تاکنون نقش آفرینی دانشگاه‌ها در حل مشکلات صنایع مورد سوال بوده است و کمتر از ظرفیت دانشگاه‌ها با این ظرفیت دانشجویی و علمی استفاده شده است.
در گذشته دانشگاه‌ها بیشتر در حوزه آموزش کار کردند، در این زمینه آموزش، نوآوری و پژوهش بر اساس نیاز صنایع انجام نمی‌شد و از این رو در برای نوآوری این موضوع را مورد توجه قرار دادیم و نیازهای صنایع را شناسایی و برای تولید خروجی‌های علمی و فرایند پژوهش در اختیار دانشگاه‌ها قرار دادیم.
در این زمینه برای حل مساله تقاضا محور شدن پژوهش‌و نوآوری‌ها طرح پویش کار و اشتغال را پیشنهاد دادیم که دانشجو از ابتدای تحصیل و همزمان با تحصیل در بنگاه اقتصادی و صنعت مشغول به کار شود و هفته‌ای یک الی دو روز خود را همراه با فضای صنعتی رشد کند.
طرح پایش و انجام پژوهش‌های اثر بخش از دیگر برنامه‌های در دستور کار سرای نوآوری است که در قالب آن دانشجویان در بخش‌های مختلف صنایع پروپوزال‌هایی را آماده کرده و آن را در برنامه‌های متناوبی که برگزار می‌شود با توجه به موضوع مورد نظر ارائه می‌دهند.
در حوزه نوآوری نیز با اجرای رویداد چالش فناوری نوآوری‌های دانشگاه‌ها را در راستای نیازهای صنعت قرار دادیم که در این زمینه دانشجویان و اعضای هیئت علمی ایده‌های خود را مطرح می‌کنند و صنایع این ایده‌ها را برداشت کرده، نیاز خود را مطرح می‌کنند و جلساتی برگزار می‌شود تا صنایع بتوانند از ظرفیت ایده‌های نوآورانه استفاده کنند و محصول مورد نیاز خود را سفارش دهند که این امر بازی برد برد برای صنعت و دانشگاه است.
شبکه سازی بین دانشگاه ها و صنایع در دستور کار ماست به گونه ای از ظرفیت چند دانشگاه برای برطرف کردن نیاز صنایع استفاده می‌شود.از سوی دیگر در این شبکه سازی می توان نیاز یک صنعت را با فناوری صنایع دیگر برطرف کرد که این امر نیازمند ایجاد ساختار حقوقی و طی فرایند علمی است.
شبکه سازی بین دانشگاه‌ها منجر به ایجاد مرکز همکاری های دانشگاه و اتاق بازرگانی با نام "مهدا" شده است که این مرکز می‌تواند به عنوان مرکز ارتباط اعضای اتاق با دانشگاه‌ها باشد و این امر می‌تواند توسعه ارتباط مناسب و موثر دانشگاه و صنایع را به دنبال داشته باشد.
یکی دیگر از فعالیت‌های سرای نوآوری انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه‌ها و بسترسازی برای همکاری بهتر اتاق بازرگانی و دانشگاه‌های استان بود که این امر ابتکار عمل رئیس دانشگاه آزاد و رئیس اتاق بازرگانی اصفهان بود.
تاکنون سراهای نوآوری ماشین سازی و تجهیزات، بذر و گیاهان گلخانه‌ای، طلا، سلامت، نساجی و فرش ماشینی را راه‌اندازی کرده‌ایم و امیدواریم با این سراها دانشجویان را در مسیر واقعیت صنعت و بازار قرار گیرد و بجای ایده‌های بدون بازار ایده‌هایی را پرورش دهند که دارای بازار است.
در حال حاضر نیز ارتباط ما با دانشگاه‌ها از طریق رابطان و مدیران ارتباط با دانشگاه برقرار است. فرایندهای رویداد محور داریم، دانشگاه‌ها این رویداد را برگزار می‌کنند و صنایع در آن شرکت می‌کنند، نمایشگاه کار هم به همین صورت است که هر سال دوبار برگزار می‌شود و دانشگاه‌ها پذیرای صنایع هستند.
تقاضای ما از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی این است که در این زمینه همکاری داشته باشند تا طرح‌های تدوین شده به نتیجه مطلوب برسد.