تاریخ : پنجشنبه 8 آبان 1399
کد 3437

پرونده سوم

سرا‌ی نوآوری و رشد اتاق بازرگانی اصفهان؛ بستر ایجاد دانشگاه نسل چهارم

مصاحبه با دکتر هوشنگ طالبی؛ رئیس دانشگاه اصفهان
                                                                 

هوشنگ طالبی رئیس دانشگاه اصفهان؛ سرای نوآوری را بستر ایجاد دانشگاه نسل چهارم می داند و بیان می کند:
بزرگترین سرمایه یک کشور منابع انسانی آن است که هرچه قویتر و مجهزتر در زمینه های مختلف باشند بهتر می توانند در خدمت رشد و تعالی آن کشور قدم بردارند. در تمام دنیا این دانشگاه ها هستند که تربیت منابع انسانی متخصص را به عهده دارند پس هرچه دانشگاه ها بهتر در این راه قدم بردارند، رشد اقتصادی کشور نیز سریع تر خواهد شد.
صنعت بدون نیروهای متخصص و توانمند نمی تواند برای کشور اقتصاد پایداری را ایجاد نماید، بنابراین سه مقوله صنعت، دانشگاه و توسعه کشور در هم تنیده و جدایی ناپذیر هستند و با همکاری یکدیگر می توان توسعه پایدار را رقم زد.
ما در دنیای امروز نمی توانیم برای توسعه کشور از نیازهای آینده و نسل بعد غافل باشیم و اطلاع نداشته باشیم و صرفا مشغول تربیت منابع انسانی باشیم.
صنعت اگر بخواهد برای نیازهای جامعه کارامد و گره گشا باشد و در راستای رفع نیازهای جامعه قدم بردارد، راهی جز دانایی محور و پژوهشی محور بودن برای خود ندارد تا بتواند با استفاده از علوم روز و نیروهای انسانی به روز پاسخگوی نیازهای حال و آینده باشد.
این سرا کمک کننده و تسهیل گر ارتباط بین صنعت و دانشگاه است و می تواند نقش حلقه اتصال را ایفا کند .
ما در جلساتی که با ریاست و مدیران اتاق اصفهان داشتیم نتایج و بازخورد های خوبی را دریافت کردیم و توانستیم با هماهنگی های انجام شده، تفاهم نامه ای امضا نماییم تا بخشی از ما به خصوص بخش ارتباط با صنعت دانشگاه بتوانند مسیر رشد و تعالی سرای نوآوری را بهتر پیگیری نمایند.
دانشگاه های نسل چهارم یا نسل جدید دانشگاه ها، جامعه محور هستند که نیازهای جامعه را خوب بررسی می کنند و اگر تحقیق یا پژوهشی صورت می گیرد باید در راستای رفع نیازهای جامعه باشد نه اینکه پشت درهای بسته و بدون اطلاع از نیاز های روز صرفا آموزش خود را پیش ببرد.
سرای نوآوری فضای جدیدی است برای دانشگاه تا ارتباط محققین خود با نیازهای جامعه که همان نیاز های صنعت است را با رفتن در دل صنعت و تولید و آشنایی با آن بیشتر شود. بخش صنعت هم از این فضا سود می برد چون ورودی منابع انسانی خود را دانش آموختگانی می بیند که دید خوبی از صنعت و نیازهای آن دارند عملکرد بهتری نیز برای صنعت دارند.
همکاری دانشگاه با اتاق در حوزه سرای نوآوری از رسالت های دانشگاه است و وظیفه دانشگاه است که نیازهای صنعت را پاسخگو باشد و نیروی انسانی متخصص و کمک کننده به جامعه را تربیت و رشد دهد.
ایجاد شرکت های دانش بنیان،استارت آپ ها ،گروه های پژوهشی و.... مستقر در دانشگاه از اقدامات دانشگاه اصفهان برای این حوزه می باشد و تحقق دانشگاه نسل چهارم را باید از حرف به عمل رساند تا شیرینی این اقدامات را جامعه و مردم عزیز کشورمان حس نمایند.