تاریخ : پنجشنبه 20 شهريور 1399
کد 3291

پرونده اول

که دراز است ره مقصد و ما...

مصاحبه با جناب آقای عباس شیاسی(دبیر انجمن صنفی صنایع قیر و بسته بندی صنایع نفتی استان اصفهان)
                                                  

مصاحبه با  جناب آقای عباس شیاسی(دبیر انجمن صنفی صنایع قیر و بسته بندی صنایع نفتی استان اصفهان)
امیدواریم بورس کالا به جای تسویه ریالی از تسویه ارزی استفاده کند و این مکانیسم صورت بگیرد تا تکلیف صادر کننده غیر ایران هم مشخص شود.ما جلسات مختلفی را دیدیم و حرف ها را زدیم و شنیدیم از جناب دکتر ابراهیمی و مهندس گلشیرازی هم تشکر می کنیم ولی این حرف ها باید عملیاتی شود. ما به عنوان صنف صادرکننده دوست داریم ارز وارد کشور کنیم ولی حمایت نمی شود. اگر بانک مرکزی خواهان ورود ارز به کشور است باید بسترش را هم فراهم کند.
من از استاندار محترم اصفهان هم تشکر می کنم و می دانم در شورای گفت و گو پیگیر مشکلات صادرکننده و تولید کننده هستند ولی ایمان دارم که اگر همه دست در دست هم دهند و برای هر شرکت وقت بگذارند و یکی دو مشکلش را حل کنند قطعآ نتایج بهتری در روند فعالیت های اتاق و میز و استانداری اصفهان و در نهایت شهر و کشورمان اتفاق خواهد افتاد.