تاریخ : شنبه 11 آبان 1398
کد 2640

ماراتن صادرات

برگزاری اولین رویداد ملی مرکز تخصصی شتاب دهنده صادرات اتاق بازرگانی

نشست پیش رویداد با محوریت تعیین کالاهای قابلیت دار جهت انجام صادرات با استفاده از ظرفیت اعضای اتاق بازرگانی اصفهان