اطلاعیه
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

اطلاعیه

عطف درخواست شرکت گوک بوری در ترکمنستان

عطف درخواست شرکت گوک بوری در ترکمنستان
يکشنبه 3 بهمن 1400

اطلاعیه

تهاتر مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی با بدهی دولت به شرکت‌ها

تهاتر مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی با بدهی دولت به شرکت‌ها
يکشنبه 3 بهمن 1400

اطلاعیه

نمایشگاه دستاوردهای تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی در ازبکستان

نمایشگاه دستاوردهای تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی در ازبکستان
پنجشنبه 30 دي 1400

اطلاعیه

عرضه سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

عرضه سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
پنجشنبه 30 دي 1400

اطلاعیه

دعوتنامه سمینار بررسی فرصتهای تجاری ایران- برزیل

دعوتنامه سمینار بررسی فرصتهای تجاری ایران- برزیل
پنجشنبه 30 دي 1400

اطلاعیه

اعزام هیئت تجاری به اکسپو دبی

اعزام هیئت تجاری به اکسپو دبی
پنجشنبه 30 دي 1400

اطلاعیه

معرفی مناطق آزاد اقتصادی رومانی

معرفی مناطق آزاد اقتصادی رومانی
چهارشنبه 29 دي 1400

اطلاعیه

اعزام هیات تجاری- سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران به سرپرستی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان

اعزام هیات تجاری- سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران به سرپرستی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان
چهارشنبه 29 دي 1400

اطلاعیه

اعلام آمادگی جهت بازدید از واحدهای صنعتی و صنفی و ارائه دستورالعمل ایمنی و آموزش‌های تخصصی

اعلام آمادگی جهت بازدید از واحدهای صنعتی و صنفی و ارائه دستورالعمل ایمنی و آموزش‌های تخصصی
سه شنبه 28 دي 1400

اطلاعیه

نوزدهمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی

نوزدهمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی
دوشنبه 27 دي 1400