اطلاعیه
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

اطلاعیه

مصوبات کمیته اقدام ارزی درخصوص صادرکنندگان دارای مانده تعهدات ارزی ایفاء نشده سال ١٣٩٧

مصوبات کمیته اقدام ارزی درخصوص صادرکنندگان دارای مانده تعهدات ارزی ایفاء نشده سال ١٣٩٧
سه شنبه 18 مرداد 1401

اطلاعیه

دعوتنامه جلسه کمیته رومانی

دعوتنامه جلسه  کمیته رومانی
سه شنبه 18 مرداد 1401

اطلاعیه

تمدید آخرین مهلت ایفای تعهدات ارزی سال ۱۴۰۰ صادرکنندگان تا پایان شهریورماه سال جاری.

تمدید آخرین مهلت ایفای تعهدات ارزی سال ۱۴۰۰ صادرکنندگان تا پایان شهریورماه سال جاری.
سه شنبه 18 مرداد 1401

اطلاعیه

قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ماده 25 مکرر)

قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ماده 25 مکرر)
چهارشنبه 12 مرداد 1401

اطلاعیه

فایل آموزشی آشنایی با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

فایل آموزشی آشنایی با  قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان
چهارشنبه 12 مرداد 1401

اطلاعیه

تمدید مهلت رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۰ صادرکنندگان تا پایان شهریورماه

تمدید مهلت رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۰ صادرکنندگان تا پایان شهریورماه
چهارشنبه 12 مرداد 1401

اطلاعیه

اطلاعیه های مربوط به شرکت در نمایشگاههای بین المللی خارجی

اطلاعیه های مربوط به شرکت در نمایشگاههای بین المللی خارجی
چهارشنبه 12 مرداد 1401

اطلاعیه

مناقصات کشور رومانی

مناقصات کشور رومانی
سه شنبه 11 مرداد 1401

اطلاعیه

مناقصات کشور ترکمنستان

مناقصات کشور ترکمنستان
سه شنبه 11 مرداد 1401

اطلاعیه

اینفوگرافیک« واردات از گمرکات استان اصفهان درچهار ماهه نخست 1401 »

اینفوگرافیک« واردات از گمرکات  استان اصفهان درچهار ماهه نخست 1401 »
سه شنبه 11 مرداد 1401