برنامه حضور هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان

ساعت/روز هفته 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه آقای علی صفر نوراله آقای علی صفر نوراله آقای علی صفر نوراله    
یکشنبه خانم فرشته امینی خانم فرشته امینی      
خانم مژگان ایزدی خانم مژگان ایزدی      
دوشنبه آقای علی صفر نوراله آقای علی صفر نوراله آقای علی صفر نوراله    
سه شنبه آقای محمد جعفر فوده آقای محمد جعفر فوده      
چهارشنبه آقای علی صفر نوراله آقای علی صفر نوراله آقای علی صفر نوراله    
آقای وحید فولادگر آقای وحید فولادگر آقای سید یوسف قاضی عسگر آقای سید یوسف قاضی عسگر  
پنج شنبه آقای سید وحید دزفولی آقای سید وحید دزفولی      
آقای محمدرضا برکتین       آقای محمدرضا رجالی
محمدرضا گل احمد محمدرضا گل احمد    

لطفاً جهت هماهنگی قرار ملاقات و اطلاعات بیشتر با شماره 36560000 داخلی های 1110 ، 4020 و 4030 تماس حاصل فرمایید.