مطالب تجارت، خدمات و ارتباطات

در جلسه کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛
حمایت اتاق بازرگانی اصفهان از تجار و مجموعه‌های توانمند برای تعامل با روسیه

در جلسه کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛
توسعه صادرات به روسیه در گرو رفع موانع بانکی و حمل‌ونقل

در جلسه کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛
وزارت امور اقتصادی و دارایی تسهیلاتی برای فعالان اقتصادی در نظر بگیرد

برخی تبصره‌های لایحه اصلاح قانون امور گمرکی مخل صادرات است

در جلسه رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای هدف با جمعی از فعالان اقتصادی اصفهان تاکید شد:
رایزنان بازرگانی سفیران اقتصادی ایران در کشورهای هدف هستند