مطالب تجارت، خدمات و ارتباطات

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در بیست‌وپنجمین جلسه کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق تأکید کرد؛
در اصفهان فراصنعتی، توسعه تجارت و خدمات مورد توجه است/ داغ اصفهان‌ستیزی بر پیشانی اصفهان‌ستیزان می‌ماند

در جلسه کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛
حمایت اتاق بازرگانی اصفهان از تجار و مجموعه‌های توانمند برای تعامل با روسیه

در جلسه کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛
توسعه صادرات به روسیه در گرو رفع موانع بانکی و حمل‌ونقل

در جلسه کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛
وزارت امور اقتصادی و دارایی تسهیلاتی برای فعالان اقتصادی در نظر بگیرد

برخی تبصره‌های لایحه اصلاح قانون امور گمرکی مخل صادرات است