تماس با ما

آدرس :
 
اصفهان - پل خواجو - میدان فیض - ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان
 
صندوق پستی : 336-81656
 
ساعات کار :
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30الی 14:30
پنجشنبه از ساعت  7:30الی13:30
 
تلفن های تماس :
                         031-36612055
                         031-36615098
                         031-36615097
 
فاکس :                          031-36613636    
 
 
پست الکترونیک : Info@eccim.com
 
کانال رسمی تلگرام اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان  telegram.me/ECCIMA


واحد ها و شماره های داخلی :
 
2103 مدیر دفتر حوزه ریاست
2304 معاون دبیرکل
1401 مدیر خدمات کارت بازرگانی
1403 صدور کارت
1402 تمدید کارت
1201 مدیر روابط عمومی
1820-1821 مرکز مشاوره
1604 مرکز داوری و امور حقوقی
1501 مدیر آموزش و پژوهش
2106 آموزش
2150 پژوهش
1601 مدیر امور بین‌الملل
1101 مدیر مالی و پشتیبانی
2165 حسابداری
2171 وصول درآمد
1301  مدیریت فناوری اطلاعات
2182 دبیرخانه
1801-1802 کمیسیون ها و تشکل ها