مطالب تجارت، خدمات و ارتباطات

برگزاری چهارمین جلسه میز تجارت با عمان

در وبینار بررسی چگونگی حمل هوایی کالا عنوان شد:
برقراری 135 پرواز باری از ابتدای سال تاکنون در پایانه بار فرودگاه شهید بهشتی اصفهان

اخبار خوش مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تامین مالی وزارت صمت برای صادرکنندگان

دروبینار بررسی تخصصی روش های رفع تعهد ارزی عنوان شد:
عدم آگاهی از قانون موجب توجیه عدم ایفای تعهدات قانونی نمی شود

در نشست بررسي فرصت هاي توسعه تعاملات و ارتباطات اصفهان و تركيه عنوان شد:
میزهای تجاری؛ تسهیل کننده تعاملات تجاری اصفهان و کشورهای همسایه

پیگیری مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا در اتاق بازرگانی اصفهان