مطالب تجارت، خدمات و ارتباطات

در دیدار جمعی ازاعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با دبیرکل اتاق بازرگانی ارمنستان و رئیس اتاق بازرگانی ایروان تاکید شد:
همکاری با تجار خوش‌نام ضامن ورود کالاهای باکیفیت ایرانی به ارمنستان

تقدیر سفیر ایران درارمنستان از اقدامات اتاق بازرگانی اصفهان در حوزه صادرات / ارمنستان دروازه حضور در بازار بزرگ اوراسیا

برگزاری دومین جلسه میزتجارت چین

در جلسه بررسی فرصت های تجاری کشور سیرالئون مطرح شد:
حضور موفق در اقتصاد سیرالئون نیازمند کار مداوم و حضور مستمر است

در ادامه سلسله جلسات میزهای تجارت انجام شد:
سومین جلسه میز تجارت پاکستان در سال1400برگزارشد

به همت کمیسیون تجارت ، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان صورت پذیرفت:
برگزاری اولین میز تجارت چین