مطالب تجارت، خدمات و ارتباطات

اخبار خوش مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تامین مالی وزارت صمت برای صادرکنندگان

دروبینار بررسی تخصصی روش های رفع تعهد ارزی عنوان شد:
عدم آگاهی از قانون موجب توجیه عدم ایفای تعهدات قانونی نمی شود

در نشست بررسي فرصت هاي توسعه تعاملات و ارتباطات اصفهان و تركيه عنوان شد:
میزهای تجاری؛ تسهیل کننده تعاملات تجاری اصفهان و کشورهای همسایه

پیگیری مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا در اتاق بازرگانی اصفهان

خدمتی دیگر از اتاق بازرگانی اصفهان
ایجاد زیر ساخت های لازم برای تسهیل مبادلات تجاری اصفهان و سوریه

در نشست مجازی توسعه اقتصاد هوشمند و حمایت های سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در طرح بوم واره عنوان شد:
اعلام آمادگی اتاق اصفهان برای حمایت از کسب و کارهای نوپا و سرمایه گذاری های جسورانه