مطالب تجارت، خدمات و ارتباطات

اتاق بازرگانی اصفهان برگزار کرد
میز تجارت با قزاقستان

اتصال ایران به شبکه حمل و نقل گرجستان و تاجیکستان راه احیاء جایگاه ایران در منطقه قفقاز

حمایت صندوق ضمانت صادرات از شتاب‌دهنده‌های اتاق بازرگانی اصفهان

در نشست تخصصی بررسی آخرین تحولات تجاری و فرصت های بازرگانی با سوریه عنوان شد:
حضور بخش خصوصی در بازار سوریه کمرنگ است

در جلسه کمیسیون تجارت مطرح شد:
پایانه ریلی گام بعدی برای تسهیل حمل و نقل/ عمان، سوریه و ترکیه پای میز تجارت اتاق بازرگانی اصفهان

برگزاری سلسله نشست های مجازی رمز ارز و بلاکچین