مطالب تجارت، خدمات و ارتباطات

در جلسه کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛
معیارها و الزامات سختگیرانه گمرک برای انتخاب فعال اقتصادی مجاز

در ششمین جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد
آمادگی بخش خصوصی برای فعال‌سازی اموال راکد و اتمام پروژه‌های نیمه تمام دولت

برگزاری دومین جلسه میز تجارت عراق

جلسه میز تجارت با کشور عمان برگزار شد

برگزاری نشست تجاری اتاق‌های بازرگانی اصفهان و البریمی عمان

با هدف حمایت از صادرات استان صورت گرفت:
ایجاد کارگروه شرکت‌های مدیریت صادرات در اتاق بازرگانی اصفهان