مطالب تجارت، خدمات و ارتباطات

برخی تبصره‌های لایحه اصلاح قانون امور گمرکی مخل صادرات است

در جلسه رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای هدف با جمعی از فعالان اقتصادی اصفهان تاکید شد:
رایزنان بازرگانی سفیران اقتصادی ایران در کشورهای هدف هستند

در نشست کارگروه توسعه صادرات استان در اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛
میزان صادرات محصولات کشاورزی استان با توانمندی‌های اصفهان در این عرصه تناسب ندارد

راهکارهای توسعه خدمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بررسی شد

برگزاری اولین جلسه میز تجارت ارمنستان

غرب آفریقا فرصتی مغفول برای افزایش تعاملات تجاری کشور