کمیسیون سرمایه گزاری و تامین مالی 

  • قلمرو کمیسیون
  • صورتجلسات
  • مصوبات هیات رئیسه کمیسیون
  • کمیته تامین مالی فناوری و نوآوری
  • کمیته بازار پول و سرمایه
  • کمیته حفظ و توسعه سرمایه های موجود و رفع موانع سرمایه گذاری
  • همایش، نشست و بازدید
  • اخبار

محمدرضا رجالی

رئیس کمیسیون بازرگانی، خدمات و ارتباطات

علی کرباسی زاده

نائب رئیس کمیسیون بازرگانی، خدمات و ارتباطات

سید آرش امامی 

دبیر کمیسیون بازرگانی، خدمات و ارتباطات
رئیس کمیته كسب وكارهاي كوچك


محسن لوح موسوی

مشاور کمیسیون
رئیس کمیته خدمات آموزش و فنی مهندسی


احسان مالكي پور 

رئیس کمیته رویدادهای تجاری و نمایشگاه ها


محمد اطرج 

رئیس کمیته تحول ديجيتال و فناوري اطلاعات


حميد غفاري راد 

رئیس کمیته ارتباطات (برند،تبليغات، روابط عمومي)

امیر عرفانی

رئیس کمیته لجستيك (حمل و نقل، پايانههاي زميني و هوايي، انبارها و سردخانهها و ...)
 

اعتبار سنجی کارت بازرگانی اعضاء محترم اتاق اصفهان

جهت تسریع در دسترسی اعضای اتاق برای آگاهی از اعتبار کارتهای بازرگانی و عضویتِ اعضای محترم اتاق، لینک جدیدی در پرتال جامع اتاق اصفهان به نام اعتبارسنجی اعضای اتاق ایجاد گردید، که توسط آن کلیه اعضاء محترم قادر خواهند بود در هر نقطه دنیا فقط با وارد کردن شماره کارت بازرگانی (شناسه ملی و کد ملی مدیر عامل) برای (اشخاص حقوقی ) و شماره کارت بازرگانی و کد ملی دارنده کارت (شخص حقیقی ) از تاریخ اعتبار و دیگر اطلاعات قابل استفاده کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی مطلع گردند.