مطالب گردشگری و برند

در سومین همایش سالانه گردشگری محور توسعه پایدار استان اصفهان با محوریت جاذبه های آبی عنوان شد:
عدم اولویت گردشگری در سطح کلان، اصلی ترین مسئله در مسیر توسعه این صنعت است

چهارمین نشست ستاد احیای گردشگری برگزار شد

درپنجمین جلسه کمیسیون گردشگری و برند اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد:
تعامل اتاق بازرگانی اصفهان و شهرداری در طرح شهروند دیپلمات

با محوریت اتاق بازرگانی اصفهان صورت گرفت:
تأسیس شرکت توسعه گردشگری راه ابریشم ایرانیان

درسومین جلسه ستاد احیاء گردشگری استان اصفهان مطرح شد:
تدوین سند قضایی گردشگری و شیوه نامه بهداشتی ویژه هتل ها

گامی در راستای اعتلای هنرهای سنتی و صنایع دستی اصفهان
راه اندازی تماشاکده صنایع دستی اصفهان در محل نمایشگاه