مطالب مسئولیت های اجتماعی و تشکل ها

اقدامات پارلمان بخش خصوصی در راستای فقرزدایی از جامعه

امضاء تفاهم نامه اعطای تسهیلات قرض الحسنه به مدافعان سلامت استان اصفهان
خردجمعی برای حمایت ازمدافعان سلامت

دروبینار فرایند بقای سود در بازار سرمایه و بورس عنوان شد:
آگاهی؛ ضامن یک سرمایه گذاری بهینه

در جلسه کمیسیون مسئولیت های اجتماعی و تشکل های اتاق بازرگانی عنوان شد:
ضرورت همت ویژه فعالان اقتصادی برای فقرزدایی/ از کارآفرینانی که در بحران کرونا نیروی انسانی خود را حفظ کرده اند، تجلیل شود

مسعود گلشیرازی:
لزوم قانون گذاری در تخصیص بخشی از درآمد به حوزه مسئولیت اجتماعی /بنگاه‌های اقتصادی دولتی و خصولتی درانجام مسئولیت‌های اجتماعی خود در بحران کرونا تعلل نکنند

درهفدهمین جلسه هیات نمایندگان دوره نهم اتاق بازرگانی اصفهان صورت گرفت:
قدردانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی از پیشگامی اتاق بازرگانی اصفهان در حمایت از کادر درمان/ مشارکت اتاق بازرگانی در تهیه واکسن کرونا