مطالب توسعه و بهبود محیط کسب و کار

به همت اتاق بازرگانی اصفهان و تعامل دستگاه های اجرایی
اصفهان دارای شهرک سبز می شود

فراهم سازی زیرساخت ایجاد شهرک سبز، فناوری و انرژی های تجدید پذیر در اصفهان

همت جمعی برای تسهیل فرایندهای اداری در اصفهان

در کارگروه بانکی اتاق بازرگانی انجام شد
بررسی آخرین بخش‌نامه‌های ارزی بانک مرکزی/ مفاد بخش‌نامه‌ها باید تغییر کند

بررسی طرح اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب و کاردر نشست مشترک اتاق های ایران و اصفهان

در چهارمین همایش مجازی چشم انداز اقتصاد ایران در سال 99 عنوان شد:
امکان رشد صادرات با استفاده از نظرات کارشناسی بخش خصوصی در تدوین سیاست های تجاری/ مدیریت نقدینگی و هوشمندی استراتژیک راه نجات کسب و کارها در شرایط رکود تورمی