مطالب حقوقی و پارلمانی

در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه مصوب شد:
تشکیل کارگروه های تخصصی حمایت و بازسازی شرکت های متوقف و ورشکسته و پولی ارزی

در وبینار کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان تشریح شد
قواعدحاکم بر قراردادهای بانکی

بررسی مشکلات چهار شرکت در پنجمین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه

وبینار اصول حاکم بر رسیدگی قضایی و صدور احکام ورشکستگی برگزار شد

اتاق بازرگانی اصفهان برگزار کرد:
وبینار اصول حاکم بر چک و اصلاحات جدید قانون چک

در ششمین جلسه کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق اصفهان مورد بحث قرار گرفت:
بررسی رأی وحدت رویه شماره 794 و بخشنامه صادره از سوی رئیس قوه قضاییه درخصوص مطالبات بانکی/ ضرورت اطلاع رسانی پتانسیل های ستاد تسهیل به فعالان اقتصادی