تاریخ : شنبه 2 مرداد 1400
کد 4250

آغاز جلسات فعالان اقتصادی منطقه خوانسار با شورای راهبری دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی اصفهان

جلسات فعالان اقتصادی منطقه خوانسار با شورای راهبری دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی اصفهان در این شهرستان در راستای تحول و پیشرفت اقتصادی منطقه آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان همچنین طی جلساتی با تولیدکنندگان شهرک های صنعتی، روسای اتحادیه های صنفی و فعالان اقتصادی فریدون شهر، دامنه و مناطق اطراف ضمن تشریح نقش، جایگاه و مأموریت اتاق بازرگانی و ضرورت تعامل فعالان اقتصادی با پارلمان بخش خصوصی به منظورکمک به رفع مشکلات صاحبان کسب و کار، فرایند مشارکت حداکثری فعالین اقتصادی منطقه آغاز شد.
آلبوم تصاویر دفتر نمایندگی اتاق درخوانسار1