تاریخ : پنجشنبه 3 تير 1400
کد 4134

گزارش تصویری

گزارش تصویری بازدید رئیس، اعضای هیأت نمایندگان ومدیران اجرایی اتاق بازرگانی اصفهان ازشرکت های باطری سازی و فولاد پیش تنیده خوانسار

درحاشیه آیین افتتاح دفاتر نمایندگی اتاق بازرگانی اصفهان در شهرستان های خوانسار و گلپایگان رئیس، اعضای هیات نمایندگان ومدیران اجرایی اتاق بازرگانی اصفهان ازشرکت های باطری سازی و فولاد پیش تنیده خوانساربازدید نمودند.
  
آلبوم تصاویر گزارش تصویری بازدید از ازشرکت های باطری سازی و فولاد پیش تنیده خوانسار