تاریخ : سه شنبه 1 تير 1400
کد 4119

در سومين جلسه سال جاری ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه بررسی شد:

پیگیری و بررسی مشکلات چهار شرکت فعال اقتصادی

سومين جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در سال جاری به پیگیری و بررسی مشکلات چهار شرکت فعال اقتصادی اختصاص یافت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان  سومين جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه که در محل اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، به بررسی وضعیت و پیگیری مشکلات چهار شرکت فعال اقتصادی اختصاص داده شد.

سومين نشست از این ستاد در سال جاری با حضور رئیس کل دادگستری استان اصفهان، دادستان اصفهان،معاون اقتصادی استانداری اصفهان و رئیس اتاق بازرگانی اصفهان و سایر اعضا برگزار شد .
اعضای ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه استان اصفهان در طی این جلسه به بررسی درخواست و ارائه راهکار  در خصوص  مشکلات مطرح شده از سوی شرکت های مربوط پرداختند و  پیرامون پرونده و مشکلات ۴ شرکت بزرگ و فعال اقتصادی تصمیمات مهم حمایتی اتخاذ شد.

آلبوم تصاویرپیگیری و بررسی مشکلات چهار شرکت فعال اقتصادی

  • واحد ارجاع دهنده پورتال اتاق بازرگانی اصفهان