تاریخ : دوشنبه 20 ارديبهشت 1400
کد 3944

حمایت صندوق ضمانت صادرات از فعالان اقتصادی اصفهان

در دیداررئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات، سیدعبدالله سجادی از حمایت این صندوق از فعالان بخش خصوصی اصفهان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان مسعودگلشیرازی،رئیس اتاق بازرگانی اصفهان به منظور بررسی ساز و کار همکاری های فی مابین صندوق ضمانت صادرات و فعالان اقتصادی اصفهان به ویژه در زمینه حضور دربازاراوراسیا به عنوان فرصتی برای توسعه تجارت منطقه ای در دوران تحریم،با مدیرعامل این صندوق دیدار و گفت و گو کرد. 
در این دیدار ضمن تاکید بر لزوم حمایت از صادرات شرکت های خصوصی بویژه از طریق راهکارهای پوشش بیمه ای صندوق ، و قول مساعدت عبدالله سجادی در این خصوص، مقرر شد بزودی جلسه ای با حضور مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی اصفهان تشکیل شود.