تاریخ : دوشنبه 4 اسفند 1399
کد 3772

مجمع عمومی عادی سالیانه (سال 1398) انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان برگزار شد

این مجمع به منظور انتخاب هیئت مدیره و بازرسین برگزار شد و پیرامون سایر موارد مرتبط با مجمع عمومی عادی بحث و تبادل نظر شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان، در تاریخ بیست و نهم بهمن ماه برگزار شد.
در نتیجه ی این جلسه مسعود جمالی،  بیژن سحرناز، سعید روغنی، اکبر لباف، اصغر اخوان مقدم، مهرداد شاطریان،  عباس مؤید زفره به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره  و علیرضا اسماعیلی دارافشانی،  امید لطفی جبلی نیز به عنوان اعضای علی‌البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. همچنین محمد علی‌آبادي فراهانی به سمت بازرس اصلی و محمد مؤید زفره  نیز به سمت بازرس علی البدل براي مدت یک سال انتخاب شدند.
شایان ذکر است هدف اصلی  انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان، جلب مشارکت همه تولیدکنندگان در سیاستگذاری‌ها و تصمیم گیری‌های اساسی،  برای دستیابی به اهداف مشترک در جهت بهبود محیط کسب و کار و رونق تولید است.  بدین منظور  کمیسیون  های تخصصی با عناوین کمیسیون  آموزش، کمیسیون فنی و تحقیق و توسعه و  کمیسیون  بازرگانی  و صادرا ت    از سال 1397 شروع به فعالیت نموده اند.
پیرو این نشست جلسه دیگری  به منظور تعیین سمت اعضای هیئت مدیره برگزار شد که درآن  مسعود جمالی به سمت رئیس هیأت مدیره، اصغر اخوان مقدم به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، سعید روغنی به سمت خزانه دار و عضو هیأت مدیره، بیژن سحرناز به سمت منشی و عضو هیأت مدیره ، فاطمه حیدری به سمت دبیر انجمن منصوب شدند.
آلبوم تصاویرمجمع عمومی عادی سالیانه (سال 1398) انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان برگزار شد

  • واحد ارجاع دهنده پورتال اتاق بازرگانی اصفهان